Hitta mer forskning

Här hittar du länkar till olika söktjänster för forskning, tidskrifter och andra aktörer inom skolforskningsområdet.

Söktjänster

Här kan du söka bland Skolverkets publikationer.

Skolverkets publikationsdatabas

I SwePub hittar du vad som skrivs inom svensk forskning. SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Här finns artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

SwePub

LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. För närvarande finns närmare 6 miljoner titlar i databasen.

LIBRIS

Uppsala universitets bibliotekskalalog DISA.

DISA

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 27 lärosäten.

DiVA

I Lunds universitets publikationer, LUP,  finns möjlighet att söka bland en rad olika forskningspublikationer, till exempel artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och rapporter.

LUP

Tidskrifter

Scandinavian journal of educational research är en tidskrift som speglar pågående forskning inom utbildning i Norden.

Scandinavian journal of educational research

Educare består företrädesvis av vetenskapliga artiklar med relevans för lärarutbildning. Texterna ska rapportera om nyare forskning och ge aktuella perspektiv på lärarutbildningens ämnen.

Educare

Utbildning & Demokrati är en tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

Utbildning & Demokrati

Andra aktörer inom skolforskningsområde

Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Forskning.se samlar och sorterar material om forskning, kompletterar med översiktlig information, prioriterar det enkla och begripliga, ansvarar för sökning av svensk forskning och samarbetar gärna med andra.

Forskning.se

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Vetenskapsrådets mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Vetenskapsrådet

Utbildningsvetenskapliga kommittén för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet stöder efter nationell prioritering den kvalitetsmässigt bästa forskningen och de bästa forskarna inom områden som är relevant för lärarutbildning och pedagogisk verksamhet.

Utbildningsvetenskapliga kommittén

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. 

Skolforskningsinstitutet

Senast granskad: 2016-12-02