Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan

Projektet LekMiT hjälper lärare i förskola och förskoleklass att utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning. Det handlar om att arbeta på barnens villkor.

I dagens samhälle är vi ständigt omgivna av budskap och information av alla möjliga slag. Barnen lever också i detta mediebrus. Statens medieråds undersökningar ”Småungar och medier” visar att it- och nätanvändningen kryper allt längre ner i åldrarna. Det är därför viktigt att börja arbeta med medie- och informationskunnighet redan i förskolan.

CMiT är ett resurscentrum för it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Här arbetar Ulla-Karin Lundgren Öhman som mediepedagog med inriktning mot förskolan. Hon är också projektledare för det sexåriga utvecklingsprojektet LekMiT som avslutas 2017. Ett projekt som främst vänder sig till förskola och förskoleklass.

− Syftet med LekMiT är att lärare ska upptäcka hur digitala verktyg kan användas för att väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska sin omvärld. Lärplattor är ett exempel på teknik som är lätt att föra in i förskolans verksamhet. De ger många spännande möjligheter att lära och hjälper barnen att utvecklas inom viktiga områden. Inte minst kreativt skapande och kritiskt tänkande, menar Ulla-Karin Lundgren Öhman.

LekMiT vänder sig till hela arbetslag och sträcker sig över ett helt år. Tidigare arbetade CMiT mest med korta kurser. Problemet var att de som då kom var de som redan var intresserade. Och då skedde ingen förändring i förskolans och förskoleklassernas lärmiljöer.

− Om det verkligen ska hända något måste hela lärarlaget lära gemensamt och ta tag i möjligheterna tillsammans. Många barn är vana vid digitala verktyg hemifrån, inte minst surfplattor. Ibland kan de hantera tekniken bättre än lärarna, men de behöver hjälp med att få igång tankar och reflektioner, säger Ulla-Karin Lundgren Öhman.

Arbeta med animationer och filmer på förskolan

Flera arbetslag skapar animationer och filmer för att arbeta med språk och berättande tillsammans med barnen. Barnen är med under hela processen, från den första idén till den färdiga produkten. De lär sig själva hantverkets grunder och får en inblick i hur man skapar berättelser.

− När barnen sedan börjar skolan berättar lärarna att de har ett stort ordförråd och ett nyanserat talspråk. De är duktiga på att leka med ord och kan utan problem ställa frågor, uttrycka tankar och argumentera med andra. Barnen har lärt sig att samarbeta och att skapa tillsammans med andra, säger Ulla-Karin Lundgren Öhman.

− Den här typen av projekt ger en unik chans att komma närmare barnen och att upptäcka hur de ser på, tänker kring och samspelar med sin omvärld. Det ger samtidigt öppningar för att jobba mer aktivt med demokrati, inflytande och kritiskt tänkande med utgångspunkt i barnens perspektiv. Helt i linje med läroplanen.

Lär ut kritiskt tänkande redan i förskolan

Det är viktigt att vara genuint intresserad av hur barnen använder nätet och vad de gör när de får välja själva. Vad tycker de om tv-kanalernas barnsajter? Vilka filmer ser de på Youtube? Här går det att hitta ingångar till viktiga samtal om såväl yttrandefrihet som källkritik och upphovsrätt?

Det går att arbeta väldigt konkret med källkritik i förskolan. Genom att visa hur enkelt det är att manipulera fotografier och rörliga bilder, blir det tydligt hur viktigt det är att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till media.

− Är allt som vi ser på nätet verkligen sant? Här kan det bli intressanta diskussioner. Barnen kan själva se hur enkelt det är att luras med bilder. Kan vi på förskolan göra det så kan även andra göra det. På den här bilden ser vi att det står en elefant bredvid oss här i rummet. Gör det verkligen det? Här kan de källkritiska frågorna komma in på ett naturligt sätt. Vem säger vad? När? Hur? Varför?

Materialet ”Nosa på nätet” visar hur man kan göra det här på ett lekfullt och roligt sätt. Barnen kan vara detektiver och tillsammans ta reda på hur det ligger till.

Det är också nödvändigt att göra barnen medvetna om att nätet, precis som allt annat, har en baksida. De allra flesta på internet är snälla, men några kan ha en dold agenda. Därför är det viktigt att vara öppen och att våga prata om allt.

− De källkritiska frågorna kan användas när barnen ska bedöma trovärdigheten hos dem som man möter i sociala medier. De ger en stabil grund att stå på. Samtidigt måste barnen veta hur de ska göra om något inte känns bra. Ska de stänga ner eller prata med någon? Hur gör man för att spara chatten?

Kom igång med medie-och informationskunnighet i förskolan

− När man arbetar med digitala medier i förskolan gäller det att visa på den bredd som finns, säger Ulla-Karin Lundgren Öhman.

De digitala medierna ger många olika möjligheter att uttrycka sig. De går även utmärkt att förena med de analoga uttryckssätten. Det ena behöver inte utesluta det andra.

− Det är inte särskilt svårt att komma igång med medie- och informationskunnighet i förskolan. Fånga möjligheterna i stunden och utgå ifrån barnens vardag. Det handlar om att väcka barnens medvetande och att få dem att börja tänka efter.

− Det går hur bra som helst att jobba läroplansinriktat med utgångspunkt i barnens perspektiv och intressen. Var intresserad av hur de tänker och lyssna på dem. För fem år sedan hade jag ingen aning om att lärplattor skulle komma. Inte heller att de skulle fungera så bra i förskolan. Och utvecklingen slutar förstås inte här. Detsamma gäller informationsflödet på nätet. Allt det här måste vi ta tag i tillsammans med barnen.

Tips till dig som vill arbeta digitalt i förskolan

  • Var genuint intresserad av hur barnen använder internet. Vad gillar de för sajter? Vilka filmer ser de på Youtube?
  • Gör det inte för svårt. Fånga möjligheterna i stunden och utgå från barnens vardag.
  • Låt barnen var detektiver och själva ta reda på hur det ligger till med yttrandefrihet, källkritik och upphovsrätt.
  • Skapa intressanta diskussioner genom att visa hur enkelt det är att manipulera fotografier och rörliga bilder.
  • Skapa animationer och filmer för att arbeta med språk och berättande tillsamammans med barnen.
  • Var öppen och våga prata om allt.
  • Använd lärplattor i förskolans verksamhet. Det ger många möjligheter att lära och hjälper barnen att utvecklas inom viktiga områden.

Fördjupning i digitalt arbete på förskolan

Materialet ”Nosa på Nätet” visar hur man kan arbeta kring frågor om yttrandefrihet, källkritik och upphovsrätt. på ett lekfullt och roligt sätt, Statens medierådlänk till annan webbplats

Kompetensutveckling: Läslyftets material, modulen Skapa och kommuniceralänk till annan webbplats

Använd lärportalen

På Skolverkets webbplats lärportalen finns massor av bra material att använda om du vill utveckla din kunskap om säker och kritisk användning av nätet.

Gå till lärportalenlänk till annan webbplats

 

Senast uppdaterad 29 augusti 2019