Arbetslivet presenterar sig när prao inte funkar

Coronapandemin har försvårat möjligheterna till prao för landets högstadieelever. I Hudiksvall har man löst det genom att ersätta en av praoveckorna med en arbetsmarknadsvecka.
– Med det här kan vi erbjuda eleverna en större bredd och visa på flera yrkesmöjligheter, säger Fia Mossberg, lärare på Östra skolan i Hudiksvall.

Elever lyssnar när industriföretag presenterar sig på en lektion.

Prao är i många fall första gången elever får en inblick i hur arbetslivet ser ut. Det kan i sin tur vara en ingång till det första sommarjobbet och styra hur man väljer sin gymnasieutbildning. Men hur ersätter man detta viktiga och obligatoriska moment i grundskolan under tider av coronapandemi?

På Östra skolan i Hudiksvall gör man det med en arbetsmarknadsvecka. I den deltar företag och representanter från bland annat vård- och omsorg, industri– och teknikbranschen och från Försvarsmakten. De deltar dels fysiskt i klassrummen och på skolgården, dels digitalt med exempelvis presentationsfilmer och livechattar. Eleverna får även prova på olika aktiviteter på skolan och diskutera fördomar om yrkesroller. Veckan avslutas med en dag med fokus på att planera sitt gymnasieval.

– Jag är nöjd med upplägget och tycker att vi har fått till något riktigt bra. Vi har ett stort utbud som förhoppningsvis kan få elever att höja blicken lite och kanske upptäcka sånt de tidigare inte alls intresserat sig för, säger Kristina Stillmark, studie- och yrkesvägledare på Östra skolan.

Kopplar ihop skola och arbetsliv

Det är lagstadgat med två veckors prao och i somras insåg skolledningen att de var tvungna att hitta ett alternativ. Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare och kommunens praosamordnare deltog i diskussionerna och tillsammans började de forma ett program. Gruppen tog sin utgångspunkt i den industrivecka som Hudiksvalls kommun sedan tidigare anordnar, där elever tillsammans med sina föräldrar har möjlighet att kvällstid besöka industrier i bygden. Man bjöd in fler aktörer från arbetslivet och lade till ytterligare moment.

– Vi har sedan tidigare ett fantastiskt samarbete med industriföretagen. Nu bakar vi in industriveckan i den här arbetsmarknadsveckan och kopplar ihop skola, utbildning och arbetsliv. Det finns enorma vinster för industriföretagen att vara med här för att trygga sin kompetensförsörjning. Så är det även med prao. Vi jobbade med prao även när det inte var obligatoriskt, säger rektor Ingela Käck-Brolund.

Hon tycker att en av de viktigaste uppgifterna skolan har är att få eleverna att rikta blicken mot framtiden.

– Vi samarbetar med näringslivet runt om i kommunen och de hjälper oss att med att få undervisningen att förankras i arbetslivet, säger Ingela Käck-Brolund.

Så i olika omgångar under hösten gör samtliga fyra högstadieskolor i Hudiksvall, totalt 16 klasser, på liknande sätt.

– I den här vevan ska ju eleverna göra ett gymnasieval också. Så sista dagen på den här veckan ägnas åt att titta på olika gymnasieprogram. Det får ske digitalt för vi får inte besöka gymnasierna, på samma sätt som vi har kunnat göra tidigare år, säger Kristina Stillmark.

En företagare står med en grupp elever och berättar om arbetslivet.

Vinster för både arbetsgivare och elever

En av de näringslivsrepresentanter som besöker skolan under arbetsmarknadsveckan är Tomas Jonsson, vd på HSP Gripen, ett av de företag som brukar ha öppet hus under industriveckan. Tillsammans representerar de medverkande industriföretagen kring 1500 arbetstillfällen.

– Så praon är jätteviktig för oss. Då får vi en chans att träffa elever som kanske ska jobba hos oss i framtiden. Det är ju också ovärderligt för eleverna att få en inblick i hur arbetslivet ser ut. Vi startade industriveckan 2017 för att ge unga ytterligare en chans att bilda sig en uppfattning inför gymnasievalet, säger Tomas Jonsson.

Att det finns flera fördelar med arbetsmarknadsveckan håller lärarna Fia Mossberg och Helena Nilsson med om. De har båda varit med och planerat upplägg och aktiviteter under veckan.

– Det här breddar elevernas valmöjligheter, egentligen mer än vad en praoplats gör. Det finns så många branscher och arbetsmarknaden är så föränderlig. Det här hjälper eleverna att bygga in flexibilitet i deras tänk, säger Helena Nilsson.

– Vi brinner för det här med arbetsmarknad! Vi vill öka motivationen hos eleverna och vi på skolan knyter nya kontakter för framtiden. Men det har varit ett pussel med schemaläggningar och krävt enormt mycket planering. Men allt går att lösa. Det som krävs är planering, logistik och engagemang, säger Fia Mossberg.

”Det är vi som är framtiden”

Upplägget med besök från företag, diskussioner, livechattar och filmvisningar verkar uppskattas av eleverna. Flera elever har upplevt svårigheterna med att hitta en prao-plats under coronapandemin.

– Jag hade ordnat med plats i våras, på Träningsvarvet, ett gym i Hudiksvall. Jag hade sett fram emot det, så det var jättetråkigt när det inte blev något. Men jag fick sommarjobb där i alla fall så det blev roligt än då, berättar Filip Holmström.

Han är positiv till arbetsmarknadsveckan och Caroline Carlqvist och Johan Eriksson som sitter bredvid håller med.

– Jag tycker att det är kul att företagen marknadsför sig för oss. Till och med Försvarsmakten är intresserade av oss. Då känner man sig taggad, säger Filip Holmström.

– Vi är viktiga för företagen. Det är vi som är framtiden, så de måste väcka intresse hos oss så att vi vill börja jobba hos dem. Folk kommer ju att gå i pension och deras platser måste fyllas, säger Caroline Carlqvist och lägger till:

– Även om det är en bransch som man inte egentligen är intresserad av att jobba inom, så får man ändå veta vad som finns. Man får bättre koll på hur samhället ser ut och fungerar.

Läs mer om regler och ansvar om prao

Senast uppdaterad 07 juni 2022.