”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

När vi möter Ann har skolan arbetat med att implementera läroplanen och de nya kursplanerna i ungefär ett år.

− Vi började med att titta på vad förändringarna innebär rent allmänt. Varför gör man förändringarna? I diskussionen med varandra använde vi Skolverkets filmer och stödmaterial.

− Det finns ju också färdiga dokument där de gamla kursplanerna ligger tillsammans med de nya, vilket har underlättat arbetet med att jämföra och se skillnaden i det centrala innehållet och i betygskriterierna, berättar Ann.

Ann, förstelärare i Ystads kommun

Ann, förstelärare i Ystads kommun

Nya samtal när syfte och centralt innehåll är i fokus

Ann tycker att det är skillnad mellan de gamla och de nya kursplanerna, men att förändringen är positiv eftersom betygskriterierna inte längre är lika många och detaljerade.

− Det centrala innehållet och syftet blir mer i fokus nu, konstaterar hon.

Hon förklarar att implementeringen på skolan har handlat om att få koll på förhållandet mellan de olika delarna i kursplanerna. Lärarnas diskussioner har också handlat om att skapa en samstämmighet när det gäller vilket centralt innehåll som ska behandlas när.

− Vi har tittat på progressionen både mellan de olika betygsstegen och från årskurs 1 och 9. Sedan har vi diskuterat vad vi arbetar med på de olika stadierna utifrån de nya kursplanerna. Det har vi nog inte alltid gjort, utan var och en har suttit på sitt stadium och jobbat. Det har varit jättebra samtal för man kommer in på nya saker, säger Ann och fortsätter:

− Nu är vi i arbetet med att skriva övergripande pedagogiska planeringar i ämnen och ämnesområden. Det är ett väldigt bra och praktiskt sätt att arbeta. Vi ska ju ändå dit och göra det, och då är det bra att man lär sig kursplanerna samtidigt. Sedan kommer vi att skriva egna och mer detaljerade planeringar utifrån varje klass förstås.

Bra att skolformerna har närmat sig varandra

Grundsärskolans och grundskolans kursplaner har närmat sig varandra – något som Ann upplever att lärarna på skolan är positiva till.

− Det är mest ros tror jag faktiskt. I många ämnen är det bra att vi läser ungefär samma. Framför allt underlättar det arbetet när vi har integrerade elever.

Ann berättar att hon tidigare har reagerat på att man i nuvarande kursplaner i grundsärskolan bara ska läsa till forntiden i årskurs 4−6 medan man i grundskolan läser fram till 1800-talets mitt.

− Vi fortsätter gärna lite till, för eleverna är intresserade. Därför är det positivt att kursplanerna blir mer lika nu. Samma gäller för ämnen och ämnesområden − att de närmar sig varandra och att ämnena blir tydligare i ämnesområdena, säger Ann.

Ett arbete som får ta tid

Ann betonar att arbetet med de nya kursplanerna är ett utvecklingsarbete som tar tid, och som måste få ta tid.

− Kursplaner och läroplaner förändras. Att sätta sig in i det nya är ett jobb vi ska göra, men man kan inte tro att man blir färdig i en handvändning.

Anns bästa råd till andra lärare

  • Tänk på att arbetet tar tid − och låt det få ta tid!
  • Använd Skolverkets material. Där finns mycket bra och matnyttigt att utgå ifrån. Sedan kan man skapa eget material utifrån sina egna behov.
  • Arbeta praktiskt, till exempel genom att göra pedagogiska planeringar. Det är ett bra sätt att sätta sig in i kursplanerna.

Fler artiklar om implementeringen av de ändrade läroplanerna

Här kan du ta del av fler artiklar med lärare som berättar om hur de arbetar med att implementera de ändrade läroplanerna och kursplanerna på grundskolenivå.

”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

Inga-Lill jobbar som lärare i svenska och franska på Sturebyskolan söder om Stockholm. Hon arbetar dessutom med ämnesutveckling och med att samordna implementeringen av Lgr22 på högstadiet.

Läs artikeln

”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica Eklöf rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Läs artikeln

Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna

Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm. Åse är förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och är medansvarig för implementeringsarbetet.

Läs artikeln

Läs mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om de övergripande ändringarna och hur vi stöttar dig i arbetet.

Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022

Den här sidan riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du och dina kollegor material för att diskutera undervisning och bedömning inför att de ändrade kursplanerna och läroplanerna börjar att gälla.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Senast uppdaterad 10 juli 2023.