Bättre skolresultat med extra handledning online

Att förstå och lösa en skoluppgift är inte alltid så lätt. Framför allt inte om du är nyanländ och instruktionen är på svenska. Därför skapades BIU Online – en digital plattform för att stötta nyanlända elever på modersmålet.

Plattformen har blivit ett viktigt komplement till lärarnas handledning i klassrummen och hjälper eleverna att tillgodogöra sig undervisningen och få bättre resultat i skolan.

Under 2015 var Ronneby en av de kommuner i Sverige som tog emot allra flest nyanlända per capita. Det innebar en rejäl belastning på skolorna. Klassrum fylldes till bredden och lärare kände sig frustrerade över att de inte hann med att stötta sina elever – varken de nyanlända eller de elever de hade sedan tidigare.

Studiehandledning online

Då väcktes idén med att skapa en digital plattform för att handleda de nyanlända eleverna på sitt eget modersmål. På så vis skulle eleverna kunna få hjälp även när inte läraren hann med eller var tillgänglig. I dag har BIU Online varit i bruk i ett och ett halvt år och använts av 600 elever på 15 olika språk. Det är numera en del av den ordinarie verksamheten inom utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun och man erbjuder studiehandledning online till elever i hela Sverige.

– Behovet av studiehandledning på modersmålet är stort. Genom att kombinera den fysiska handledningen i klassrummet med stöttning online får eleverna både mer och bättre hjälp, säger Henrik Lövgren, chef för BIU Online.

När eleven kopplar upp sig på BIU Online – via datorn, en surfplatta eller smartphone – kommer hon eller han till ett slags virtuellt klassrum där man kan dela skärm med varandra. På ”andra sidan” finns handledare som på coachar och stöttar på elevens modersmål.

– Om eleven till exempel inte förstår ett särskilt uttryck eller en uppgift kan handledaren hjälpa till och förklara. Stöttningen online kan med andra ord vara avgörande för om en elev förstår och klarar ett moment i skolan.

– Handledningen har också visat sig vara en bra och viktig metod för att säkra att eleverna verkligen förstår instruktionerna i bland annat träslöjden. Till exempel hur man använder en bandsåg och andra verktyg som eleven kan skada sig på.

Leder till snabbare integrering

Genom att eleverna får guidning växelvis på svenska och på modersmålet utvecklar de sin egen förmåga att lära sig. Det leder inte bara till bättre skolresultat och kunskap i svenska språket, utan bidrar också till snabbare integrering i det svenska samhället.

– Eleverna får en bättre grund att stå på inför fortsatta studier och arbetsliv. På så vis är BIU Online verkligen en länk till det svenska samhället, säger Henrik Lövgren.

Den primära målgruppen för BIU Online är nyanlända och utlandsfödda elever i årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen.

– Men vi har gjort en utvärdering som visade att plattformen har fungerat särskilt bra för två grupper. Den ena är studiemotiverade elever, främst högpresterande tjejer som vill fortsätta hålla den höga studietakt de hade i sitt hemland. En annan grupp är de ensamkommande och utsatta killarna från Afghanistan. Många av dem mår väldigt dåligt i dag och behöver därför extra stöd.

BIU Online är samarbete mellan kommuner och regioner i sydöstra Sverige. Totalt har 14 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län deltagit i projektet.

Text: Pia Runfors

Senast uppdaterad 31 augusti 2021.