De arbetar språkutvecklande med digitala verktyg i svenskundervisningen

Läsa, twittra, flippa och göra film. Digitala och sociala medier skapar kreativitet kring språk och litteratur i svenskundervisningen samt ger eleverna en offentlig röst.

Malin Larsson hart tilldelats Svenska Akademiens Svensklärarpris. Det ges till lärare som "genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Besöker man hennes blogg ”Flippat klassrum” blir det tydligt hur mycket Malin Larsson gjort de tre år hon har arbetat som högstadielärare i svenska på Alviksskolan i Stockholm.

Navet i undervisningen är ”Det flippade klassrummet” – en modell där elever och lärare skapar mer klassrumstid för gemensam bearbetning genom att förflytta förberedelsetiden till webben.

– Vi jobbar alltid språkutvecklande när vi ses, men allt arbete vi gör publiceras på bloggen. Då finns det tillgängligt även utanför skolan, säger Malin Larsson.

– Jag kan till exempel be eleverna titta på varandras filmer och sedan metareflektera vilka nya ord de lärde sig på twitter.

Använd både penna och digitala verktyg i svenskundervisningen

I Malin Larssons fysiska klassrum skriver eleverna alltid med papper och penna. De använder inga digitala verktyg förutom sina mobiltelefoner. En fallstudie visar på att man minns sammanhang och förklaringsmodeller bättre då.

– Jag upplever det ibland som att det finns en väldig stress kring att man måste använda olika digitala verktyg för att vara en bra lärare. Pedagogiskt arbetar jag precis likadant i dag som tidigare. Verktyg är verktyg, inte pedagogik.

När Malin Larsson och eleverna läste dikter skrivna av en hemlös man och publicerade i tidningen ”Situation Stockholm”, blev alla berörda. De startade en brevväxling med mannen. Med papper och penna.

– Det var stort. Helt utan sociala medier. Allt vi gör lyfter vi till något mer. Novellerna vi skriver skickar vi till bokförlag, tankarna vi tänker twittrar vi ut till författare och exemplen vi gör filmas och läggs upp på webben.

Sociala medier med bild, ljud och film i svenskundervisningen

I ett läsprojekt utgick Malin Larsson ifrån Fredrik Backmans debutroman ”En man som heter Ove”. Där är huvudpersonen en minst sagt vresig äldre man.

– Jag högläste boken och sedan fick eleverna ta med sig Ove in i sina egna liv. De fick varsin liten pappfigur som föreställde Ove, säger Malin Larsson.

Uppdraget gick ut på att hitta fem aktiviteter tillsammans med Ove. Sedan skulle eleverna dokumentera händelserna, berätta om och motivera sina val i youtube-filmer. Allt utifrån hur de hade uppfattat Ove som litterär karaktär.

– Eleverna ville att bakåtsträvaren Ove skulle få möta nya saker. En elev tog honom på tjejkväll, en annan på persisk restaurang. En tog honom till Paris för att se alla felparkerade bilar där – en situation Ove verkligen skulle tycka vara jobbig, säger Malin Larsson.

Att författaren Fredrik Backman följde och kommenterade projektet motiverade eleverna ytterligare.

– Vi hörs, vi syns, vi får respons, vi inspirerar andra och skapar ringar på vattnet. På det viset är sociala medier ett kraftfullt verktyg.
För Malin Larsson handlar det om att ge eleverna autentiska kommunikationssituationer i mötet med omvärlden.

Vad använder vi för språk när vi kommunicerar med varandra och andra på webben? Hur vill vi själva bli tilltalade? Det är alltid texten och elevernas möte med texten som står i centrum; utifrån ett vidgat textbegrepp, som också inkluderar bild, ljud och film.

– Mina lektioner följer en tydlig struktur. Vi pratar om syftet med lektionen och sen utgår jag från ett spännande stoff; en novell, ett radioprogram eller kanske en elevtext. Därefter bearbetar vi det på olika sätt. Läs - och skrivutveckling sker i elevernas personliga möte med stoffet och i dialogen med varandra – i klassrummet och på nätet, säger Malin Larsson.

– Klimatet i klassrummet måste vara så tryggt att vi vågar göra fel och säga vad vi tycker. Först när vi känner så tillsammans med varandra kan vi öppna upp oss för omvärlden.

Tips till lärare som vill arbeta digitalt svenskundervisningen

  • Skapa ett tryggt klimat i klassrummet
  • Ta hjälp av modellen ”Det flippade klassrummet” i undervisningen. Det är en modell där elever och lärare förflyttar förberedelsetiden till webben och på så vis skapar mer klassrumstid för gemensam bearbetning.
  • Skapa en blogg där allt arbete kan publiceras. Då finns det tillgängligt även utanför skolan.
  • Följ en tydlig struktur: prata om syftet med lektionen, utgå från ett spännande stoff och bearbeta det sedan på olika sätt och i olika kanaler.
  • Bli inte stressad av att vara tvungen att använda digitala verktyg i undervisningen. Verktyg är verktyg, inte pedagogik.

Verktyg för det digitala arbetet i svenskundervisningen

Daniel Barker "flippar" i klassrummet, Pedagog Stockholmlänk till annan webbplats

Fördjupning i digitalt arbete i svenskundervisningen

Forskning: Innehåll viktigare än verktyg för elevernas motivation

Använd lärportalen

På Skolverkets webbplats lärportalen finns massor av bra material att använda om du vill utveckla din digitala kunskap.

Gå till lärportalenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 27 februari 2018