De nyanlända eleverna blev ett välkommet tillskott i Pajala

Samma vecka som gruvan lades ner kom den första busslasten av flyktingar till Pajala. — Vi har bristande resurser, poängterar Ingegerd Mäli, förvaltningschef.

— Förvaltningen, det är jag.

Bild på Ingegerd Mäki.

— Det här är positivt för bygden och ger fler arbetstillfällen. Enskilda individer och många föreningar, studieförbunden och Pajala församling engagerade sig i mottagningen av de nyanlända och gjorde ett fantastiskt arbete.

Två av rektorerna utbildade sig via Umeå universitet och var tidigt förberedda på den lagstiftning som nu gäller beträffande de nyanlända elevernas rätt till undervisning. Därför var skolledningen förberedd på vad som förväntades av skolan.

Utmaning med personal och lokaler

Den stora utmaningen däremot var personal och lokaler.

— Vi har svårt att rekrytera utbildat folk, men vi har fått det att fungera mycket tack vare pensionerade lärare som ställde upp. Vår främsta ambition var att få in eleverna i skolan snabbt, vi hade föräldrar som bokstavligt talat hängde på rektorsexpeditionen, minns Ingegerd.

Men självklart har det inte varit lätt för en liten kommun som Pajala och utmaningarna har varit många.

— Vi har bristande resurser, poängterar Ingegerd, förvaltningen – det är jag. Sedan är det tre rektorer som ska leda arbetet, det gör oss väldigt sårbara. Styrkan är å andra sidan att vi känner varandra och vet vilka förmågor vi har. Vi är flexibla och kan agera snabbt.

När erbjudandet från Skolverket kom att delta i de riktade insatserna var Ingegerd inte sen att tacka ja.

— Det kändes tryggt att andra såg att vi kämpade på, det var skönt att staten såg att vi tagit på oss en tung börda. Insatserna som vi tar fram i samarbete med Skolverket ska ge avtryck i hela vår organisation, långsiktigt. Det här måste vi kunna – vi vet inte varifrån framtidens elever kommer.

På frågan vad samarbetet med Skolverket har betytt för kommunen svarar Ingegerd utan att tveka:

— Det har varit väldigt positivt att Skolverket har sett oss små kommuner, vår verklighet och vardag. Att Skolverket kom hit, lyssnade på oss och frågade vad vi behövde och utgick från verkligheten så som den ser ut – det stödet har varit helt otroligt.

Tidigare hade skolorna ett sjunkande elevunderlag. De nyanlända eleverna blev ett välkommet tillskott. I Pajala lever man nära gränsen och många har släktingar på andra sidan, släktingar som varit med om krig och flyktingströmmar. Den bakgrunden kanske bidrar till att öka förståelsen inför dagens situation, funderar Ingegerd Mäki, förvaltningschef i pajala kommun.

Senast uppdaterad 28 juni 2019