"Det är en process som tar tid, och vi kan alla lära oss av varandra"

Införandet av digitala nationella prov (DNP) på Ekkälleskolan närmar sig med stormsteg. Hur förbereder sig skolan för detta skifte och vilka utmaningar och framgångsfaktorer har de identifierat? Här berättar lärare och rektor om sina upplevelser och förberedelser inför de digitala proven.

Skolbyggnaden Ekkälleskolan i Linköping.

Ekkälleskolan i Linköping har 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Våren 2024 genomförde skolan digitala betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 6 som ett första test inför att de nationella proven blir digitala. Förberedelserna krävde noggrann planering och tydliga rutiner.

Bland det första Ekkälleskolan gjorde var att utse en grupp som ansvarade för att utbilda personalen och skapa en lokal rutin på skolan.

– Vi satte ihop en grupp som tillsammans skapade en lokal rutin för skolan. I rutinen satte vi rollfördelning och en detaljerad tidsplan med ordentligt med tid för planering och förberedelser inför provet, under provet och efter provet. Upplägg och rollfördelning hämtade vi i Skolverkets webbutbildning, berättar Olivia Edinius, lärare på Ekkälleskolan.

Under förberedelsetiden diskuterade Olivia (provledare) med kollegor hur provet skulle organiseras och visade dem provplattformen. Information skrevs också upp på tavlan i klassrummet där provet genomfördes för att se till att alla var införstådda med processen.

När skolan stötte på hinder var samarbetet extra viktigt, menar Olivia Edinius.

– Våga fråga andra om hjälp. Ta vara på hjälpen som kommunen erbjuder och samarbeta med andra skolor. Det är en process som tar tid, och vi kan alla lära oss av varandra.

It-ansvariga säkerställde snabb hjälp till provledaren under provtiden

Genomförandet av de digitala bedömningsstöden gick bra enligt provledaren på Ekkälleskolan. Under provtiden identifierades några praktiska utmaningar, till exempel att det ibland var svårt att förstå vissa funktioner i provplattformen utan tidigare erfarenhet.

Tekniska problem uppstod också när användarnamnen inte fungerade för några elever. Dessa problem kunde dock enkelt lösas eftersom it-ansvariga fanns tillgängliga utanför provrummet.

– Se till att undersöka de tekniska förutsättningarna i god tid. Det är bra att ha en ansvarig person för detta, berättar Olivia Edinius.

Demoproven ger lärare och elever trygghet

Skolverkets stödmaterial var till stor hjälp under förberedelserna för personalen på Ekkelläskolan. En framgångsfaktor var att både lärare och elever övade med hjälp av demoprov för att känna sig trygga inför det riktiga provet.

– Jag rekommenderar att göra webbutbildningen, genomföra demoprov och sedan göra webbutbildningen igen. Det praktiska momentet som var under bedömningsstöden var viktigt, berättar Olivia Edinius.

Maria Risthammar, rektorn på Ekkälleskolan, betonar vikten av rutiner och rollfördelning

Maria ser positivt på övergången till digitala nationella prov och lyfter fram de många fördelarna, som ökad rättvisa och smidigheten i att kunna se resultat direkt i provplattformen.

Samtidigt finns det en viss oro för tekniska problem och hur man ska hantera dessa. Maria betonar vikten av att ha en tydlig rutin för vad man ska göra om tekniken inte fungerar samt att göra regelbundna riskbedömningar för att vara förberedd.

Eleverna är också bekanta med digitala verktyg och det är en fördel i övergången till digitala prov. Maria berättar att Ekkälleskolan ser det som en del i deras uppdrag för att eleverna ska klara dagens samhälle.

Ekkälleskolans tips till andra skolor

  1. Se till att provledare och administratörer har tydliga rutiner.
  2. Utse en teknikansvarig.
  3. Ha it-stöd tillgängligt under provtiden.
  4. Skapa trygghet för lärare och elever genom att öva på att använda provplattformen.

Läs också artikeln från Strandskolan för mer inspiration och fler tips. Öppnas i nytt fönster.

Digitala nationella prov

Digitala nationella prov införs successivt med start läsåret 2024/25. Eleverna kommer att genomföra de digitala nationella proven i Skolverkets nya provplattform. Skolverket tar även fram digitala nationella betygstödjande bedömningsstöd som också genomförs i provplattformen. Det är huvudmannen och rektorn som ansvarar för att skolan har förutsättningar att genomföra nationella prov och bedömningsstöd digitalt.

Digitala nationella prov

Senast uppdaterad 19 juni 2024.