“Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna”

Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm.

Bild av Åse Wewel på Fittjaskolan

Åse Wewel

Åse Wewel är förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och är medansvarig för implementeringsarbetet på skolan. Hon berättar att personalen försöker hitta ett gemensamt förhållningssätt som underlättar för eleverna att tillgodogöra sig ändringarna i Lgr22.

Personalen funderar bland annat på hur de nya begreppen i läroplanernas inledande delar, till exempel samtycke, hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi, ska komma in i undervisningen på ett naturligt sätt.

− Vart och ett av begreppen kräver sin diskussion för att vi ska kunna införliva dem på ett vettigt sätt, säger Åse. Vi är en F−9-skola och information om hur till exempel samtycke påverkar människor på ett personligt och samhälleligt plan måste undervisas olika beroende på ålder och förutsättningar.

Lärarna aktualiserar styrdokumenten i sina pedagogiska planeringar

Under våren 2022 arbetar lärarna mycket med lektionsdesign. Det vill säga att de noga tänker igenom vad eleverna ska förstå, hur de ska kunna få eleverna att nå dit och vilka moment som kan leda till ny förståelse och kunskap. De funderar också på hur lektionerna ska kunna bli varierade, differentierade och komma alla elever till godo.

Att arbeta med lektionsdesign är en del av Fittjaskolans pågående pedagogiska utvecklingsarbete. Arbetet innebär att Åse och hennes kollegor träffas varannan eller var tredje vecka och går igenom de pedagogiska planeringarna. De aktualiserar styrdokumenten samtidigt som de utvecklar sina lektionsplaneringar.

Åse säger att det kan vara lätt att hamna i ett läge då man tycker att styrdokumenten sitter i ryggen. Man jobbar med annat och tänker kanske inte på dem.

− Då är det väldigt bra att det här kommer nu och att vi får möjlighet att gå tillbaka till styrdokumenten och jobba med dem praktiskt och knyta dem tätare till vår undervisning, säger hon.

Intressant med skolutvecklingsarbete och diskussioner

Åse gillar skolutvecklingsarbete och tycker att det som varit mest givande med att implementera ändringarna har varit att få sätta sig ner med ämneskollegorna och diskutera ämnets essens och vad som är mer eller mindre viktigt.

− Det är ju fortfarande så att vi måste tolka, säger hon. Det är text och text måste tolkas. Det är så klart alltid där svårigheterna finns. Tolkningarna får inte spreta hur mycket som helst.

Åse avslutar med att säga att hon och personalen på Fittjaskolan har fått gott om tid att jobba med ändringarna under vårterminen. Det känns som att de är väl förberedda inför hösten när de ändrade kursplanerna och läroplanerna börjar att gälla.

Åses bästa råd för en lyckad implementering

Ta chansen och lägg tid på att återuppliva kursplanerna i undervisningen. Knyt dem närmare din planering och använd dem som en bas att inspireras från.

Hur Botkyrka kommun har arbetat med implementeringen

Botkyrka kommun påbörjade implementeringsarbetet hösten 2020. Ambitionen var att ta ett kommunövergripande grepp om de ändrade läroplanerna och kursplanerna. När införandet flyttades fram på grund av pandemin lades kommunens implementeringsarbete på is men i augusti 2021 tog det fart igen. Kommunen anordnade en fortbildningsdag där man på ett seminarium gick igenom de ändrade kursplanerna översiktligt.

Under hösten 2021 arrangerades kommunövergripande träffar för lärare i svenska och svenska som andra språk. Kommunen bedömde att det behövdes ett större och mer genomgripande förändringsarbete för just de två kursplanerna och började därför med dem.

Botkyrkas syfte med det kommunövergripande arbetet har varit att dels att säkerställa en gemensam grundförståelse för de reviderade kursplanerna, dels att bygga nätverk mellan ämneslärarna i kommunen.

I mars 2022 träffades lärarna i de övriga ämnena för första gången för att borra ner sig i de ändrade kursplanerna. Direkt efter sportlovet hade Fittjaskolan sin första implementeringsdag och sedan dess har implementeringsarbetet löpt på.

Fler artiklar om implementeringen av Lgr22

Här kan du ta del av fler artiklar med lärare som berättar om hur de arbetar med att implementera de ändrade läroplanerna på grundskolenivå.

”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica Eklöf rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Läs artikeln

”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

Inga-Lill jobbar som lärare i svenska och franska på Sturebyskolan söder om Stockholm. Hon arbetar dessutom med ämnesutveckling och med att samordna implementeringen av Lgr22 på högstadiet.

Läs artikeln

”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

Läs artikeln

Läs mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om de övergripande ändringarna och hur vi stöttar dig i arbetet.

Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022

Den här sidan riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du och dina kollegor material för att diskutera undervisning och bedömning inför att de ändrade kursplanerna och läroplanerna börjar att gälla.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Senast uppdaterad 20 maj 2022.