entreprenörskap gymnasiet Inspiration och reportage

Entreprenörskap IM - exempel

Inspiration och reportage

Entreprenörskap i skolan- så väcks motivationen

Genom att kombinera studie- och yrkesvägledning med entreprenörskap i skolan vill föreningen Framtidsfrön skapa motivation till lärande och väcka nyfikenhet kring elevernas egen framtid.

Inspiration och reportage

Entreprenörskap- framtid och samhälle, exempel

Mellanstadielärarna på Aggerudsskolan i Karlskoga jobbar med entreprenörskap i skolan och samverkan mellan klassrum och samhälle.