Halv åtta hos mig - SO-middag med digitala verktyg

Läraren Jonas Berglin berättar hur skolarbetet i SO-ämnen kan bli mer autentiskt och relevant för eleverna med hjälp av digitala verktyg. Det kan också bidra till att öka förståelsen för olika kunskapsområden.

Dagens elever är uppväxta med digitala kanaler. För dem vore det konstigt att inte använda de verktyg som finns tillgängliga. Det insåg Jonas Bergling som är lärare i SO på Fridaskolan i Trollhättan, en F-9 skola.

När han skulle gå igenom världsreligionerna med sina nior fick han reda på att samma klass skulle prata om olika författare på svensklektionerna.

– Jag och svenskläraren beslöt oss för att ha en gemensam redovisning i klassen. Jag skulle arbeta med kända religiösa profiler, medan min kollega skulle arbeta med författare, säger Jonas Berling.

Då kläckte de idén att inspireras av svenska tv-programmet "Halv åtta hos mig".

Redovisningen krävde digitala verktyg

Eleverna fick instruktioner att välja ut fyra middagsgäster, varav en skulle ha koppling till världsreligionerna. En annat skulle ha koppling till en icke-religiös livsåskådning, och två skulle vara författare. Uppgiften var att ta fram ett tänkt samtal mellan personerna. Hur skulle det gestalta sig? Vad skulle de prata om?

Eleverna fick förslag på ämnen som skulle diskuteras: rättvisa, kärlek, manligt och kvinnligt samt gott och ont. De fick också en lista med förslag på tänkbara författare och olika religiösa och icke-religiösa personligheter att bjuda in. De valde slutligen redovisningsform, som mer eller mindre krävde någon form av digitala verktyg.

En elev valde att hålla en middagsbjudning i sitt hem. Hon dukade upp ett middagsbord och filmade i efterhand när hon återgav middagssamtalet. Hennes gäster var Jesus, J.R.R. Tolkien, Astrid Lindgren och guden Zeus.

– I filmen berättade eleven om gästerna, var de satt och vad som hade diskuterats under kvällen. Bland annat hade de diskuterat fenomenet dokusåpor. Särskilt Zeus var förtjust i dokusåpor. Han menade att de påminner om när gudarna leker med människor. Däremot var Astrid Lindgren ganska upprörd, säger Jonas Berling.

En annan elev gjorde en radioshow med hjälp av datorprogrammet Garageband. Vid middagsbordet satt Anne Frank, Jesus, Astrid Lindgren och Adolf Hitler. Eleven spelade in alla röster själv, men lade på olika ljudeffekter så att rösterna blev mörkare eller ljusare beroende på vilken person hon gestaltade.

Mer verklighetsnära och mer motivation

– Digitala verktyg kan ge inre motivation till elever. Eftersom det finns så många olika möjligheter ökar chansen att alla hittar något som de tycker är roligt och passar just dem, säger Jonas Berling.

Han har upplevt att digitala verktyg har gjort skolarbetet mer autentiskt och relevant för hans elever. När eleverna har kunnat gestalta genom digitalt berättande har de haft lättare att göra jämförelser, se likheter och skillnader och byta perspektiv.

–Eleverna lärde sig på ett djupare sätt av bara farten, utan att ens tänka på att de lärde sig, säger Jonas Berling.

Tips till lärare som vill arbeta digitalt i SO-undervisningen

  • Arbeta över ämnesgränserna och samarbeta med andra lärare. Det skapar projekt som inspirerar eleverna.
  • Låt eleverna gestalta genom digitalt berättande. Då kan de lättare göra jämförelser, se likheter och skillnader samt byta perspektiv.

Verktyg för det digitala arbetet i SO-undervisningen

Kompetensutveckling: Modulen Digitalt berättandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 18 april 2018