Integrerad yrkes- och svenskundervisning i Skellefteå

Integrerad yrkes- och svenskundervisning är nyckeln till framgång för de 21 elever som går vuxenutbildning inom barnomsorg i Skellefteås kommun. Målet är att de snabbt ska bli anställningsbara och komma ut i arbetslivet.

Projektet är en samverkan mellan sfi och yrkesutbildning för vuxna i kommunen. Startskottet gick i våras på en informationsträff på sfi, där eleverna på C- och D-nivå fick information om utbildningen. Flera av eleverna sökte, och utbildningen påbörjades i september 2018.

— Några av eleverna har tillkommit under hösten, säger Anna Wikström, ansvarig sfi-lärare. De var arbetslösa och hörde talas om utbildningen ryktesvägen.
Anna Wikström arbetar tillsammans med Anna-Maria Niemann-Björk, som är yrkeslärare.

Anna är grundskole-, förskole- och sfi-lärare, och Anna-Maria är gymnasielärare inom barn- och fritid, samt sfi-lärare.
— Det här passade oss båda som handen i handsken, säger Anna-Maria Niemann-Björk, då eleverna både ska lära sig at arbeta inom barnomsorg och att kommunicera med både personal, barn och föräldrar.

Eleverna har läxor varje vecka – en läs och en muntlig

Yrkesutbildningen och svenskundervisningen är väl integrerad. Yrkes- och sfi-läraren finns tillsammans i klassrummet den största tiden och de samplanerar lektionerna varje vecka. Arbetet med det svenska språket pågår hela tiden. Eleverna sitter ofta i grupper och läser eller diskuterar kring olika frågor. Yrkesläraren har genomgångar som sedan sfi-läraren repeterar.
Repetitionerna är mycket uppskattade av eleverna. Klassen leker ofta lekar och sjunger barnsånger för att lära sig språket. Några gånger i veckan arbetar de med grammatik. Satslära är den största utmaningen. Eleverna har även läxor varje vecka – en läs och en muntlig. Den muntliga läxan kan vara att berätta en rolig historia, en nyhet, ett barndomsminne eller en tradition från hemlandet. På fredagarna får de göra en examinationsuppgift kring vad de har lärt sig under veckan. Det kan ske både muntligt och skriftligt
— Vi tycker att den här modellen fungerar väldigt bra. Jag och Anna-Maria får mycket god insyn i varandras arbete och vi lär av varandra, säger Anna Wikström. Jag som sfi-lärare vet vad Anna-Maria har arbetat med under veckan och kan repetera det med eleverna.

Individanpassad undervisning

Eleverna ligger på olika nivåer beträffande svenskan, och både yrkes- och sfi-undervisningen är individanpassad på så sätt att om någon elev till exempel har svårt att redovisa skriftligt får den göra det muntligt. Andra, som kommit längre, kan få uppgifter att fördjupa sig i.
Några av eleverna hade fått instegsjobb inom barnomsorgen av Arbetsförmedlingen redan innan de påbörjade utbildningen. De går därför iväg på eftermiddagarna, men är så pass duktiga på svenska att det inte har skapat några problem för deras resultat och utveckling.
Eleverna kommer att ha praktik och apl på förskolor inom kommunen under utbildningen. De får då olika uppgifter som till exempel att undersöka, för att sedan redovisa när de kommer tillbaka till skolan. Anna och Anna-Maria kommer att göra besök på arbetsplatserna.
Både lärare och elever tycker att de har gått fram mycket bra muntligt och skriftligt och ser väldigt positivt på utvecklingen.

— Framgången beror på det nära samarbetet vi lärare har i klassrummet. Ett vinnande
koncept är att se och bemöta varje elev där de är för att nå bästa resultat. De är personer och inte en grupp, säger Anna-Maria Niemann-Björk.

— Vi tror på de här eleverna och skulle med glädje ha dem som kollegor inom
barnomsorgen. De är fantastiska människor och förskolorna drar en vinstlott, avslutar
Anna Wikström.

Text: Alexandra Carmback

Senast uppdaterad 03 oktober 2019.