”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

Läraren Inga-Lill Mårtensson berättar om implementeringen av Lgr22 på Sturebyskolan i Stockholm.

Inga-Lill Mårtensson

Inga-Lill jobbar som lärare i svenska och franska på Sturebyskolan söder om Stockholm. Hon arbetar dessutom med ämnesutveckling och med att samordna implementeringen av Lgr22 på högstadiet.

− Vi har börjat med att gå igenom kursplanerna i de olika ämnena och så avslutar vi terminen med de inledande delarna i läroplanen. Vi ska ha jobbat igenom alla delar inför sommaren. Det ser ut som att vi håller planeringen trots corona, berättar Inga-Lill.

Starten på ett långsiktigt arbete

Målet med vårens implementering är att lärarna ska känna sig förtrogna med både läroplanen och kursplanerna. Men Inga-Lill betonar att det också är starten på ett långsiktigt arbete.

− Jag tänker att det här är ett sätt att verkligen göra en omstart kring ämnesutveckling, didaktik och skolutveckling, säger hon.

Nästa steg: praktiska frågor i undervisningen

I juni kommer alla lärare att få avsluta med att reflektera över vad de vill fokusera på när höstterminen startar i augusti. Inga-Lill tror att många kollegor kommer att vilja börja i sina ämnen och fokusera på att lösa praktiska frågor i både undervisningen och när det gäller de didaktiska frågorna.

− Det blir kanske inte att läsa så mycket nytt, utan att jobba praktiskt med undervisningen tillsammans i gruppen. Det här kommer att vara en levande process där vi följer upp vårt arbete regelbundet. Vad har vi jobbat med nu, hur gick det och vad tänker vi framåt? säger Inga-Lill.

Nya samarbeten mellan olika lärare

Inga-Lills utvecklingsuppdrag innebär även att stärka samarbetet mellan lärare i olika ämnen. Det senaste året har hon därför sett till att alla lärare fått bättre möjligheter att träffas och planera tillsammans.

− Lärarna har spånat kring teman, förmågor och områden de vill samarbeta kring, och sedan har de gjort ett informellt schema på vår ordinarie konferenstid som gör det möjligt att träffa de kollegor man önskar. Vi har många fler samarbeten i gång nu och folk känner sig mindre stressade. Vi har också en bra grund att stå på inför nästa läsår, förklarar Inga-Lill.

Skolverkets material har varit ett bra stöd i implementeringen, särskilt för henne själv som ska leda ämnesutvecklingen.

− Vi har jobbat mycket med ämnessidorna. Nu sist jobbade vi med fördjupningsmaterialet om bedömning och återkoppling. Nästa gång vi träffas kommer vi att fördjupa oss ännu mer i det. Många lärare tycker också om de här korta filmerna som förklarar vad ändringarna handlar om, säger Inga-Lill.

Utmaning att inte planera utifrån kunskapskraven

En av utmaningarna i implementeringen på Sturebyskolan är att komma bort från den så kallade baklängesplaneringen som innebär att utgå från kunskapskraven när man planerar sin undervisning.

− Att arbeta med matriser och att ge betyg på uppgifter sitter i väggarna hos oss. Det är många som har jobbat länge − även jag − och då har man mycket material och mycket färdigtänkt. Då väcks frågor. Om jag inte kan utgå från kunskapskraven, hur ska jag då ta mig an mitt material? Behöver jag göra om allt nu? Men det handlar ju om att lyfta blicken, att se syfte och centralt innehåll, och att sedan skruva lite, konstaterar Inga-Lill.

Mindre stress och mer fokus på lärandet

Inga-Lill tror att de detaljerade kunskapskraven i Lgr11 kan ha påverkat lärarnas motivation och inspiration negativt. Hon hoppas att de nya mindre detaljerade kunskapskraven ska leda till att lärarna kan fokusera mer på lärandeprocesserna och mindre på bedömning.

− Jag tror och hoppas att det ska sippra ner till eleverna, att de kommer att känna sig mer motiverade och må bättre, för fy vad de stressar och mår jättedåligt av kunskapskrav. Jag hoppas att det blir lugnare, roligare och mer motiverande för både lärare och elever.

Inga-Lills tre bästa råd till lärare

  • Börja där ni är och gör implementeringen till er egen. Vad gör vi redan, vad kan vi redan och vad behöver vi fokusera på? Se implementeringen som en del i ämnesutvecklingen och det kollegiala lärandet på skolan.
  • Utse någon med ett övergripande ansvar – gärna någon som redan har ett utvecklingsuppdrag där implementeringen kan ingå.
  • Gör så gott ni kan och överarbeta inte. Använd det material som redan finns, till exempel på skolverket.se. Det kräver inte för mycket tid.

Fler artiklar om implementeringen av Lgr22

Här kan du ta del av fler artiklar med lärare som berättar om hur de arbetar med att implementera de ändrade läroplanerna på grundskolenivå.

”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Läs artikeln

Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna

Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm. Åse är förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och är medansvarig för implementeringsarbetet.

Läs artikeln

”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

Läs artikeln

Läs mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om de övergripande ändringarna och hur vi stöttar dig i arbetet.

Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022

Den här sidan riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du och dina kollegor material för att diskutera undervisning och bedömning inför att de ändrade kursplanerna och läroplanerna börjar att gälla.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Senast uppdaterad 20 maj 2022.