Karlstad satsar på sfi kombinerat med kockutbildning

Kockar är en bristvara över hela landet och i Karlstad finns det flera hotell med hög efterfrågan. På Tingvallagymnasiet erbjuder man därför sfi i kombination med kockutbildning, där cirka tio kockar utbildas per år.

Idén att starta utbildningen initierades av branschorganisationen Visita på ett lokalt programråd. Hos utföraren Lernia fanns redan kockutbildningen men utan sfi. Tingvallagymnasiet fick därför frågan om att starta upp ett kock-sfi.

Samverkan kring sfi kombinerat med kockutbildning

Arbetsförmedlingen och Visita är med i urvalsprocessen av elever. Alla elever är inskrivna på Arbetsförmedlingen där informationsträffar har genomförts. därefter har Visita och de medverkande hotellen i Karlstad intervjuat de sökande eleverna.

– Tingvallagymnasiet har god samverkan med Arbetsförmedlingen, och de har avstämningsmöten en gång i månaden. Skolan har även god kontakt med de hotell där det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) äger rum, säger Per Svensson rektor på Tingvallgymnasiet. Utbildningen sfi i kombination med kockutbildning är integrerad med gymnasiet. De använder samma lärare, lokaler och grupper, vilket fungerar bra. Alla har ett gemensamt intresse: Att laga mat.

Tingvallagymnasiet har även samverkan med Arbetsförmedlingens projekt ”Match to job” i Karlstad Hammarö, där åtta elever började i augusti förra året. I projektet samarbetar sfi-lärare med yrkeslärare och eleverna studerar yrkesämnen samtidigt som sfi.

Flexibel sfi-utbildning

Sfi kombinerat med kockutbildning är en utbildning på två år, men alla elever behöver inte så lång tid. Utbildningen är flexibel och anpassas till individens kunskapsnivå. Eleverna har olika mycket erfarenhet ifrån branschen. I svenska språket ligger de flesta eleverna på sfi B – och C-nivå.

- Vissa elever går väldigt fort fram i utbildningen, både när det gäller yrkeskunskaper och språket, medan andra behöver mera tid för att klara utbildningen, säger Per Svensson.

I köket finns det två lärare samt en flexibel sfi-lärare som är intresserad av yrkesämnena. Varje lärare har max tio elever. Yrkesteorin används i språkundervisningen och språket används i yrkesutbildningen. De första åtta veckorna är eleverna i skolan. Därefter går de ut på apl, som är upplagt i fyraveckorsperioder. Tiden för när apl genomförs anpassas efter individen. Yrkesläraren håller i trepartssamtalen på arbetsplatsen och har även utvecklingssamtal med eleverna.

Framgångsfaktorer

- Att eleverna är motiverade bidrar mycket till ett lyckat resultat.

  • Se på det som redan fungerar hos andra och fundera på varianter som skulle fungera hos er. Välj och vraka och gör det till ert eget. Börja i liten skala.
  • Var flera aktörer som hjälps åt. Ha branschen med.
  • Prata ihop er innan, så alla inblandade är med på tåget.
  • Var flexibel
  • Våga prova. Starta gärna i form av pilotutbildning och ta väl hand om de som deltar i den.
  • Det är inte svårt att börja, men det kommer alltid saker på vägen som man behöver arbeta med i samarbete med Arbetsförmedlingen och branschen eller arbetsplatsen.
Senast uppdaterad 31 augusti 2021.