Kul och strul med digitala verktyg

Hur kan digitala verktyg integreras i fritidshemmets verksamhet? På Sjölunda skola i Lidköping har fritidspedagogen och eldsjälen Åsa Anevik etablerat ”Kul och strul” som ett sätt att arbeta med digitala verktyg – både praktiskt och utifrån komplexa frågeställningar. Här berättar hon om tankarna bakom upplägget.

Varför började ni med Kul och strul?

Det började med att vi fick olika digitala verktyg till verksamheten som barnen började använda. Vi pedagoger saknade däremot kunskap vilket ledde till att barnen mest fick hålla på med sådant som de själva var bekväma med, olika appar exempelvis. Barnen tröttnade och för att kunna arbeta vidare med de digitala verktygen fick vi utbilda oss själva och varandra för att se vad vi kunde göra tillsammans med barnen. Att upptäcka och lära sig använda olika digitala resurser tycker barnen är roligt, men vi såg också ett behov av att förbereda dem med kunskaper om exempelvis källkritik.

”Kul” handlar alltså om att lära sig roliga och användbara saker som man kan göra med hjälp av digitala verktyg. Det här vävs samman med ”Strul” där tar vi upp det som kan upplevas som lite svårt – att vara kritisk och granskande när man är på nätet till exempel. Eftersom barn och unga använder digitala verktyg och det är deras intresse och vardag har fritidshemmet ett viktigt uppdrag att utbilda dem kring dessa frågor.

Åsa Anevik

Hur lägger ni upp planeringen med Kul och strul?

Upplägget ser olika ut beroende på vad vi har bestämt oss för att jobba med den aktuella veckan. Ibland är det en av flera aktiviteter som man kan välja, andra gånger är det obligatoriskt. Ibland lägger vi upp Kul och strul som en hel kurs.

Vad kan Kul och strul innehålla?

Vi börjar med "Strul". Vi riktar in oss på något som är aktuellt för eleverna och anpassar innehållet till det som har vi tänkt jobba med i övrigt under veckan. Ofta handlar det om hur man har ett kritiskt och granskande förhållningssätt till internet, att vara källkritisk och förstå hur man kan bli lurad på nätet av bilder eller texter. Det kan också handla om normkritik, till exempel hur man framställs på stereotypa sätt beroende på kön. Vikten av att hålla sina lösenord hemliga och säkra, att ha ett schysst beteende på nätet och sociala plattformar är andra exempel på frågor. Vi har ibland tagit hjälp av UR:s program för att komma igång med diskussionerna. Jag kan tipsa om serierna Hur vet du det och Är det sant? Vi projicerar även bilder för att utgå från dem i diskussionerna.

När vi kommer till "Kul" arbetar vi till exempel med att fota och filma, och med tekniker som stop motion och green screen. Här kan vi göra saker som kopplar direkt till "Strul", till exempel att bilder kan luras. Då jobbar vi i någon app eller med green screen med att skapa egna bilder som lurar. Det kan vara en aha-upplevelse att själv producera sådana bilder.

Senast uppdaterad 18 januari 2022.