Lärling är en annan väg till examen

Lärlingsutbildningen på gymnasiet är fortfarande omgärdad av många missuppfattningar. Den kanske vanligaste är att det skulle vara en lättare och mindre arbetsam väg till examen.
– Så är det absolut inte. Det är en annan typ av lärande, men inte enklare, säger Anna Andersson, rektor på Malmö Lärlingscenter.

Det är onsdag eftermiddag på Salong Valencia i Malmö, och vid en av stolarna står 19-åriga Marina Durrani och fönar håret på en kund. Hon har ett halvår kvar till examen, men redan nu känns hon trygg i yrkesrollen som frisör.

– Utan lärlingsutbildning vet jag inte vad det hade blivit, förmodligen ekonomi eller något liknande. Men jag är väldigt tveksam till om det hade passat mig. Att sitta sex timmar i en skolbänk, det är inget för mig, men att jobba här i åtta timmar, det är inga problem, säger hon.

Nu går hon tredje året på Hantverksprogrammets frisörinriktning. Utbildningen innebär att hon är två dagar per vecka i skolan, och tre dagar per vecka på sin apl-plats.

– Jag trivs riktigt bra och kan absolut rekommendera lärling. Det är ganska annorlunda, men jag tycker att det är tydligt vad jag förväntas göra på min apl. Det finns en planering och moment att följa. Jag dokumenterar allt med bilder till min lärare, som ofta besöker mig i salongen och pratar med min handledare Jenka. Det funkar väldigt bra.

Frisörelever tränar att göra frisyrer.

Marina Durrani har ett halvår kvar till examen.

Åttonde året

Marina Durrani är en av 230 elever på Malmö Lärlingscenter. Eleverna är uppdelade i tre till fyra klasser i varje årskurs och tillhör tio olika yrkesprogram. Lärlingsutbildningen i Malmö är nu inne på åttonde läsåret, och rektorn Anna Andersson var med från början och byggde upp verksamheten.

– Redan på min förra skola jobbade vi en del med lärlingskonceptet. Då var lärlingseleverna utspridda i de vanliga klasserna, men det fungerade aldrig särskilt väl. När vi byggde upp vårt lärlingscenter var en bärande idé att samla alla lärlingselever på samma plats. Det är viktigt för att skapa gemenskap och tillhörighet.

Malmö stad tog hjälp av Skolverkets processtöd för att starta lärlingsutbildning, och byggde upp verksamheten delvis med hjälp av ett statsbidrag. Uddevalla var och är en föregångare när det gäller lärlingsutbildning på gymnasiet, så för Anna Andersson och hennes kollegor var det täta besök på Västkusten innan utbildningen sjösattes i augusti 2015.

– Många elever trodde att det var en enkel väg, att det inte skulle krävas något plugg. Så det är något vi har jobbat väldigt mycket med, inte minst med våra studie- och yrkesvägledare. Det gäller att vara riktigt tydlig i sin marknadsföring. De är tre dagar i veckan på en arbetsplats, det blir lite mer allvar då och man tvingas ta ett annat ansvar, säger Anna Andersson.

Tilltro till upplägget

Även för lärarna kan övergången från skolförlagd utbildning till lärlingsutbildning vara svår.

– Speciellt i början var många rädda att eleverna inte hade fått del av den kunskap som krävs, och lärarna litade inte riktigt på att det skulle räcka med den utbildning de fick på lärlingsplatsen. Så det har också varit en resa. Det är inget vanligt lärarjobb, du måste ha en tilltro till upplägget, säger Anna Andersson.

elev och rektor stämmer av i frisörsalongen.

Sandra Beksinski och yrkesläraren Maria Andersson stämmer av.

Yrkesläraren Maria Andersson kommer på besök till frisörsalongen regelbundet. Hon följer elevernas arbete, diskuterar uppgifter och kollar av läget. Och så pratar hon med handledaren och stämmer av planeringen. Mellan besöken håller hon kontakt med eleverna via en app, via sms och via Instagram, där eleverna har lagt upp konton där hon är den enda följaren.

– Jag tycker att det är en bra form av skolgång. Men den passar inte alla. Jag tror att det krävs en viss form av mognad om man ska fixa det. Och när ungdomarna går ut nian så är mognadsgraden väldigt olika. En del tror att allt ska vara enkelt och inser inte vad som krävs av utbildningen, säger Maria Andersson.

Matchning mellan elev och handledare

Självklart saknar utbildningsformen inte utmaningar. Att hitta bra apl-platser och duktiga handledare är ett par sådana. Malmö Lärlingscenter har en apl-koordinator som arbetar med detta, och Maria Andersson påpekar att det är viktigt att det även sker en matchning mellan elev och handledare så att de passar ihop.

En annan uppgift som kan vara utmanande är bedömningen av eleverna. Där är erfarenhet en nyckelfaktor, säger Maria Andersson.

– I början kände jag mig lite osäker på hur bedömningarna skulle gå till, men nu har vi hittat formerna. Via en app dokumenteras elevernas arbete, och jag ser dem i arbete vid mina besök. Jag pratar mycket med handledarna och lyssnar in vad de har att säga, men sedan är det jag som sätter betyget.

Tätt samarbete

Handledarna på arbetsplatserna spelar en avgörande roll för utbildningens kvalitet. De genomgår Skolverkets digitala apl-handledarutbildning och får kontinuerligt stöd från skolan.

Samarbetet med yrkesläraren är tätt, berättar Jenka Adlerborg, som är handledare åt Marina Durrani.

– Jag har alltid haft apl-elever, ända sedan jag startade salongen för 25 år sedan. Lärlingar började jag med för tre år sedan och skillnaden är stor. Lärlingarna är ju här tre dagar per vecka medan mina tidigare praktikanter bara var här en dag per vecka. Nu blir det en helt annan kontinuitet, de ser hur vi jobbar och blir en i arbetslaget, säger Jenka Adlerborg.

Som arbetsgivare finns det också tydliga vinster när det gäller rekrytering. Att ha lärlingar är ett bra sätt att hitta personal som hon vet fungerar på arbetsplatsen och som har rätt kvalifikationer – en betydande andel av frisörerna på Salong Valencia har börjat som just lärling.

– Marina är ett bra exempel. Hon jobbar redan extra hos oss på kvällar och helger och är utan tvekan en del av gänget.

Detta är Lärlingsutbildning

  • Läsåret 2019/20 är det 13 procent av alla elever på yrkesprogram som går en lärlingsutbildning, vilket motsvarar cirka 13 660 elever.
  • Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, bedömnings- eller betygskriterier och examensmål (gymnasieskolan) eller programmål (gymnasiesärskolan) som utbildningen som bedrivs på en skola eller inom komvux eller komvux som särskild utbildning.

Skolverkets stöd för lärlingsutbildning

Bedriver ni lärlingsutbildning i dagsläget och vill ha stöd för att utveckla er utbildning? Skolverkets processtöd sker i arbetsgrupper som består av rektorn, lärare och eventuell annan skolpersonal och leds av en processledare från Skolverket

Skolverkets digitala apl-handledarutbildning

Du som lärare och apl-ansvarig kan gå denna utbildning och sedan rekommendera den till handledare på arbetsplatser där skolan har elever på apl.

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Senast uppdaterad 01 mars 2023.