Lyckad lärlingsutbildning på Lärvux i Lund

Flera elever har fått anställning efter att ha gått lärlingsutbildning inom komvux som särskild utbildning i Lund. Arbetet börjar med elevkartläggning med hjälp av studie- och yrkesvägledare, och kurserna matchas sedan med anställningsbehoven hos arbetsgivare.

År 2015 anställdes Marie Björup som projektledare/samordnare för lärlingsutbildning inom komvux som särskild utbildning i Lund. Hennes första uppgifter blev att sondera terrängen för lärlingsutbildning, att bygga upp strukturer, skapa modeller, samt ta reda på vilka som skulle kunna vara aktuella för en lärlingsutbildning.

För att finna blivande lärlingar och arbetsplatser skapade Marie informationsfoldrar som riktar sig till arbetsgivare respektive lärlingen. 2016 kom den första lärlingen.

Elevkartläggning viktig

En viktig del av Maries arbete är elevkartläggningen som sker tillsammans med Studie- och yrkesvägledare. Under denna får de reda på bland annat elevens styrkor, svagheter och drömmar.

Utifrån elevens behov erbjuds kurser som matchas med anställningsbehov hos arbetsgivare. Det finns inga fasta inriktningar på lärlingsutbildningen utan vi utgår från elevens önskemål i största mån.

Utbildningen är på 1,5 år i genomsnitt. Ibland börjar den som utflyttad daglig verksamhet, som görs om till en lärlingsplats då tiden är mogen för lärling och arbetsgivare. Varje måndag träffas lärlingarna inne på Lärvux tillsammans med läraren och Marie. Många har skaffat vänner som träffas på fritiden genom det.

Tror på eleven

- Mycket handlar om vem man träffar på arbetsplatsen. Handledaren spelar en stor roll. Det är viktigt att man tror på eleverna, och att man peppar eleverna att de ska komma, att man bryr sig om eleven, individen. Fungerar inte livet runt om så fungerar inte lärlingsplatsen heller”, säger Marie.

- Det är viktigt att ge stöd och skapa relationer. Man behöver också ha en öppen kommunikation kring vad som krävs på arbetsplatsen. Stort krut läggs på det sociala. Bemötandet av eleven är mycket viktigt, säger Marie.

10-12 lärlingar av 20 har fått anställning. En lärling har under utbildningen övergått till gymnasial yrkesutbildning.

- Man måste hänga på och hänga i, söka upp folk och vara med i nätverk, säger Marie. En framgångsfaktor för utbildningen och lärlingarnas anställningsbarhet är det goda samarbete som finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivare.

Vidare har Marie skapat ett nätverk kring lärlingsfrågor. I detta medverkar vuxenutbildningar i Skåne, Halland och Blekinge samt skolverket. Kommuner runt om köper lärlingsplatser av Lund.

Bedömning av elevernas kunskaper sker främst på arbetsplatserna, där man ser elevens kompetens och gör avstämningar. Marie är ute på arbetsplatserna varje vecka, och betygsättande lärare följer med ut då det behövs.

Marie skulle tycka att det vore bra att kunna erbjuda även de som inte har IF (intellektuell funktionsnedsättning) att få samma utbildning på lärvux. Många skulle behöva det, men det kan idag inte finansieras på den summan som tilldelas komvuxelever. Personer som inte tillhör målgruppen, men som har NPF-diagnos eller psykisk ohälsa får därmed inte tillgång till en utbildning med det stöd de behöver.

Så här går det till att få in eleven på en lärlingsutbildning i Lund

 1. Informationsmöte för eleven.
 2. Om eleven vill och kan gå utbildningen görs en kartläggning
 3. Marie letar plats.
 4. Eleven börjar då plats finns.

För elever med IF (intellektuell funktionsnedsättning) som inte får ersättning från Försäkringskassan söker skolan medel från SPSM.

Marie söker upp och skapar kontakter med arbetsplatser, för att inleda samarbeten.

Så här gör Marie för att finna företag till lärlingsutbildningen:

 1. Mejl med presentation
 2. Möte med företagen
 3. Marie berättar med entusiasm
 4. Om hon känner att det inte är rätt, lägger hon ner, annars går de vidare.

Många fördelar att ta emot lärling

Det finns många fördelar med att ta emot en lärling. Bland annat blir arbetsmiljön mjukare då man har en person med IF i arbetslaget.

- De är ett mervärde för företaget”, säger Marie.

Handledarna på arbetsplatserna utbildas genom Skolverkets handledarutbildning. Marie är tydlig med att hon är tillgänglig för handledare, arbetsgivare och lärling. Detta är en förutsättning för att det ska fungera. En förutsättning för detta är att Marie kan styra tiden utifrån de behov som finns.

Marie ber handledarna visa i handling hur man utför arbetsuppgifterna och satsar mycket tid i början för att det ska flyta smidigt sedan. Marie kan vid behov visa eleven hur man utför vissa arbetsuppgifter, exempelvis kokar gröt, på ett äldreboende och annat socialt på lärlingsplatsen som inte är självklart men viktigt att veta. Det är viktigt att lyfta tankar och frågor direkt, både för arbetsgivaren och lärlingen.

- Jag upplever inte att det är något problem. Man får vara flexibel och prestigelös och tänka kreativt, säger Marie.

Framgångsfaktorer

 • Skapa goda relationer med elever och inge trygghet
 • Söka upp och skapa goda relationer med arbetsplatser
 • Bra handledare
 • Nätverk där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och daglig verksamhet ingår
 • Nätverk med andra kommuner och vuxenutbildningar
 • Hänga på och hänga i, söka upp folk och arbetsplatser.

Se tidigare stödmaterial om Lund:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen---larvux-i-lund-#h-Fokuspakartlaggningochelevernasintresse Länk till annan webbplats.

Exempel: SAHAR, lärling

Ute på ett äldreboendes demensavdelning finns Sahar, lärling inom Lärvux.

Sahar var tidigare arbetslös, och fick tips av sin kurator om att börja lärlingsutbildning. Hon träffade Marie, lärlingssamordnare på Lärvux, och berättade om sin situation. Nu har hon varit lärling i 1,5 år.

Utbildningen är upplagd så att Sahar är inne på Lärvux måndagar. Resten av veckan är hon på sin lärlingsplats. De är 8 elever i klassen. Alla har IF (intellektuell funktionsnedsättning). Några har inriktning barnomsorg, handel eller restaurang, andra äldrevård.

Betyg sätter läraren främst utifrån det lärlingarna lär sig på arbetsplatsen. Man pratar om kurserna då man träffas, i skolan eller på arbetsplatsen. Läraren och lärlingssamordnaren, Marie, ställer frågor och handledaren bekräftar vad som är gjort och att det centrala innehållet är med.

Vikten av planering och kommunikation

Sahars tider på boendet är dag- och kvällstider. Under en dag kan hennes arbetsuppgifter vara att väcka och duscha brukare, tvätta, städa rum, promenader, värma och servera mat, samt hjälpa brukare vid behov. Hon pratar mycket med brukarna, och säger att hon ska finnas där just för detta.

Enligt handledaren, Nina, handlar allt om planering och kommunikation. Ibland måste man lyssna på brukare med demens i timmar.

- Man måste förstå brukarna”, säger Sahar. De utagerar på ett annat sätt. Jag har lärt mig förstå dem. Vi behöver förklara på ett annat sätt. Alla är människor. Jag känner mig trygg här. Om de agerar på ett ”hotfullt” sätt är jag trygg med det. Man ska prata med dem. Jag har lärt mig hur man ska agera gentemot demenssjuka.

Detta har Sahar lärt sig dels genom kurser på Lärvux, dels genom att läsa i boendets genomförandeplaner om hur man kan hantera olika personer, men till stor del genom handledaren.

- Jag förklarar vad jag gör, varför jag gör det, säger Nina. Ibland kan hon säga till Sahar:

- Idag är du jag och jag är du.

- Nina sätter mig på prov, säger Sahar. Hon lär mig på ett bra sätt. Hon frågar: -Vad var det nu du skulle göra? Det är jag glad över. Henne kan man prata med allt om.

- Sahar klarar detta mycket bra, kommenterar Nina. Jag går med Sahar som i par, som med en annan kollega. Uppstår någon situation förklarar jag för Sahar till exempel hur en viss brukare ska hanteras.

Nina har gjort Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

En chans att bli stolt

Sahar är mycket nöjd med sin utbildning:

- Det är bra att Lärvux har den här möjligheten för oss, säger Sahar. Jag trivs med det jag gör. Jag vill jobba med detta.

-Jag var slarvig förr, jag pallade inte. Här har jag inte gett någon dum förklaring för att slippa. Jag kan ta mig hit om jag bara har lätt migrän. Jag vill visa att jag vill något med mitt liv. Jag vill detta. Här är ett trevligt ställe, man ser olika äldre. Man ser att äldre mår bra här. Personalen här tar hand om de äldre perfekt. De får kärlek. Vissa av de äldre har förlorat något. De har ofta ingen familj, men de har ju oss.

- Lärvux och detta är perfekt. Jag har varit arbetslös sedan studenten 2011. Jag har varit en slarvpelle, haft problem, men nu har jag vuxit ifrån det. Jag har levt i en bubbla så länge i mitt liv, och nu har den gått sönder. Jag är stoltare över mig själv, tagit tag i mig själv. Jag är mer begåvad inom mycket än jag var innan. Mamma är stolt över mig, min sambo är stolt, jag är stolt över mig själv.

- Alla som har ett handikapp har också rätt att få något. Jag har aldrig hört eller känt att jag är begränsad av ett handikapp här.

- Man kan hjälpa personer att ta sig vidare genom att informera om att ta ett steg fram och inte stanna inte kvar där man är.

Framgångsfaktorer:

 • Samordnare som informerar, kartlägger och finner en utbildning som passar individen
 • Samordnare som alltid följer upp, stöttar och pushar lagom
 • Bra handledare
 • Se elevens förmågor och utmana utifrån dessa
 • Lärande i handling
Senast uppdaterad 24 juni 2021.