Med lärandet i fokus för nyanlända i Lessebo

Varje dag stod det nya familjer på skolgården minns Therese Linnér, då trycket var som störst under 2015.

Bild på Therese Linnér.

Lessebo kommun är en traditionell bruksort som tagit emot många nyanlända de senaste åren. På tre år har antalet elever i skolan ökat med 42%. Det ställer förstås stora krav på verksamheten och Therese, biträdande utvecklingschef och kvalitetsutvecklare, och hennes kollegor har arbetat hårt och målmedvetet för att skapa goda förutsättningar för de nyanlända familjerna och deras barn.

I november 2015 öppnade kommunen en mottagningsenhet och då blev det uppenbart att det fanns behov av struktur och organisationsstöd för att kunna möta de nya behoven.

Riktade insatser för att kunna fatta välgrundade beslut

— När vi fick erbjudande om att delta i Skolverkets riktade insatser för nyanlända elever passade det helt enkelt väldigt bra, berättar Therese. Det här är ett samarbete som betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Jag gillar formuleringen ”påträngande lyhörda”, någon som kommer och frågar Varför? För att kunna fatta välgrundade beslut gäller det att inte fastna i att ta saker för givna, som sen blir en sanning. Viktigt är också att det kommer in fler röster. Via Skolverkets team får vi också veta hur andra kommuner gör och vilka problem de brottas med. Det är en enorm styrka.

Samarbetet med Skolverket inleddes våren 2016 och pågår i tre terminer

— Vi ville gärna ha med förskolan så vi tog med den även om den inte ingick från början. Dels som en signal att alla är lika viktiga, dels tycker vi att det är bra om barnen kommer in tidigt i verksamheten - då hinner man göra mycket mer.

Att komma ifrån att eleverna först måste lära sig svenska

Att vara en liten kommun har sina utmaningar, men också sina styrkor. Det är nära mellan politik och förvaltning och det går lätt att fatta snabba beslut. Men självklart finns det många utmaningar också; lokaler och arbetstillfällen är som ofta en trång sektor.

— Vi måste ha personalen med oss så att alla kan de allmänna råden och har samma grund att stå på. Sen måste vi stärka länkar och rutiner för att skapa ett lugn i organisationen så att alla inte behöver lösa allt själva. En annan viktig sak är övergångarna: Hur blir de så smidiga och bra som möjligt? Finns det någon som kan stötta eleven? Mycket av arbetet handlar om att komma ifrån att eleverna först måste lära sig svenska för att sedan kunna koncentrera sig på innehållet. Vi har lärandet i fokus och på så vis arbetar vi också med integrationen.

Samarbetet ger en god grund att stå på

En viktig sak med samarbetet med Skolverket är att det sker utifrån utifrån Lessebos behov och nuläge, menar Therese. Det gör insatserna lättare att förankra bland de anställda.

— Det är en väldig styrka som bygger på långsiktighet, även när Skolverket ”lämnar” så kan vi jobba vidare. Vi har en god grund att stå på och vi arbetar tillsammans för våra barn och elevers lärande!

Senast uppdaterad 28 juni 2019