vux Kurser och utbildningar

TMO - traumamedveten omsorg

Inspiration och reportage

TMO- en utbildning som ger trygghet

TMO är ett sätt att se på sina medmänniskor och hjälper personal att få syn på behov bakom beteenden. Läs om Allékolans arbete efter genomgången utbildning.

Inspiration och reportage

TMO - utbildning gav bättre hantering av trauma...

Att hantera elever som upplevt krig eller andra trauman är bland det mest krävande skolpersonal kan utsättas för. På Köpings skola blev utbildningen i TMO ett stort stöd.