Podd: Barns integritet i förskolan

I förskolans reviderade läroplan Lpfö 18 finns det nya skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. Vad innebär det att respektera barns integritet och hur kan man arbeta i förskolan?

I den här podcasten samtalar Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket, med Åsa Landberg, barnpsykolog. Tillsammans diskuterar de begreppet integritet och hur man kan tänka och arbeta för att respektera barnets integritet i förskolan.

Podcasten riktar sig till barnskötare, förskollärare, rektorer, huvudmän och andra som är intresserade av integritet i förskolan.

Medverkande:
Åsa Landberg, barnpsykolog
Adrian Forssander, undervisningsråd

Senast uppdaterad 05 november 2019

Relaterat