Podd: Jämställdhet i förskolans miljö

Hur kan barns utforskande av naturvetenskap och deras identitetsskapande samspela med förskolans miljö?

I den här podcasten får du hör Anna Günther Hanssen, doktorand vid Uppsala universitet, berätta om några exempel från sin fältstudie och lyssna på hur hon problematiserar naturmiljöer som könsneutrala platser där leken blir mer jämställd.

Podcasten riktar sig till barnskötare, förskollärare, rektorer, huvudmän och andra som är intresserade av jämställdhet i förskolan.

Medverkande:
Anna Günther Hanssen, doktorand vid Uppsala universitet
Christina Grapenfelt, Skolverket

Senast uppdaterad 16 augusti 2019