Sfi-lärare utvecklar undervisningen med digitala verktyg

Filmer, blogg och appar. Det är några av de digitala verktyg som sfi-lärare använder för att individanpassa och effektivisera undervisningen. Att använda flexiblare sätt att undervisa gör det lättare att lära av varandra.

Målet med utbildning i svenska för invandrare, sfi, är att personer med annat modersmål än svenska ska lära sig det svenska språket för att kunna leva och arbeta i Sverige. De som driver sfi-undervisning kan söka statsbidrag hos Skolverket. På så vis får de hjälp att utveckla utbildningen, vilket kan bidra till att höja kvaliteten och förbättra individanpassningen av utbildningen. Här är några projekt som tidigare har fått statsbidrag.

Botkyrka vuxenutbildning fick stöd för projektet Forskning och praktisk erfarenhet visar att modersmålet har stor betydelse när man lär sig ett nytt språk. En del i projektet var därför att Botkyrka vuxenutbildning – med hjälp av egen personal och externa översättare – spelade in filmer på flera olika språk. Filmerna gjordes sedan tillgängliga på en egen webbplats. Att använda film i vuxenutbildningen gör att eleverna får bättre tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.

− Det innebär att eleverna kan se genomgångarna hemma och att lektionstiden kan användas mer effektivt, säger Margareta Sjunnestrand, lärare på Botkyrka vuxenutbildning.

− Eleverna kan inte alltid vara med på lektionerna, eftersom de har arbete eller andra uppdrag. Men filmerna gör det möjligt för dem att träna och ta del av genomgångarna när de har tid och möjlighet Förutom de filmer som används i undervisningen, har Botkyrka vuxenutbildning filmer med praktisk information som rör utbildningen.

− Det gör det lättare att kommunicera med eleverna och vi undviker onödiga missförstånd.

Filmer i dator eller mobil gör språkträningen mer tillgänglig

Sfi Kalmarsunds Gymnasieförbund tog fram en webbplats som skulle fungera som en flexibel lärresurs. För att fylla den med användbart innehåll spelade de in egna filmer. En del är tänkta att användas i klassrummet, andra fungerar bäst för självstudier.

− Förhoppningen var att det här skulle ge större möjligheter för eleverna att arbeta mer självständigt. Så har det blivit för en del. Men på grund av tidsbrist eller dålig tillgång dator i hemmet har det inte blivit så för alla, säger Carolina Borelius, sfi-lärare i Kalmar.

Sfi Sandviken har arbetat med pedagogiskt skapande av flexibel lärmiljö. Varje klass har en egen blogg där läraren samlar och strukturerar arbetsuppgifter, filmer och annat material som är aktuellt i undervisningen.

− Med en blogg eller lärplattform vet eleverna vad de ska arbeta med och det blir lättare för läraren att anpassa efter individuella behov, säger sfi-läraren Marie-Louise Hernberg.

− För att eleverna ska kunna förbereda sig har vi spelat in filmer och i förväg lagt ut dessa på bloggen. Filmerna finns även kvar efteråt så att de kan gå tillbaka och repetera. Bloggen används även i klassrummet som en integrerad del av undervisningen.

Säffle Lärcenter utvecklade ”Sfi på distans”. De har spelat in filmer på alla nivåer av utbildningen.

Appar underlättar it-användandet

− Det går snabbt att spela in enkla filmer med ord och begrepp från vardagen, säger Ivana Eklund. Man kan använda byggnader från närmiljön som eleverna passerar på väg till skolan eller ett kvitto från kaféet som ligger ett par hundra meter bort.

Men ställ inte för höga krav. Då är det lätt att misslyckas. Det är en fördel med lättanvänd teknik. Att spela in och redigera med appar på en surfplatta är till exempel mycket smidigare än att använda redigeringsprogrammen på datorn.

− Det behöver inte alltid vara filmer. Några lärare spelar in ljudfiler som de delar i Soundcloud − och det är också bra. Huvudsaken är att eleverna får möjlighet att höra och att träna talad svenska.

Sociala medier ger sfi-lärare och elever möjligheter att lära av varandra

− Nu när projektet är avslutat spelar vi inte in lika mycket film, säger Carolina Borelius.

− Vi försöker istället komplettera vårt material med filmer från andra kommuner. Vi har även sett att det är flera som använder våra filmer. Genom att använda varandras filmer får vi ett mer varierat utbud och vi behöver inte heller göra allt själva.

Sfi-lärarna i de olika kommunerna pekar alla på att det utvidgade kollegiet ger fantastiska möjligheter att dela erfarenheter, inspirera varandra och utveckla nya arbetssätt. De diskuterar i facebook-grupper och på twitter och gör även studiebesök hos varandra.

Utvecklingen går allt mer mot en öppen kultur där lärare lär av varandra. Många sfi-elever har lärt sig att det finns användbara filmer på YouTube och att de kan träna på egen hand.

Tips till lärare som vill arbeta digitalt i undervisningen

  • Använd film i undervisningen för att ge ger eleverna bättre tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.
  • Använd även film för praktisk information för att på så vis undvika missförstånd.
  • Ställ inte för höga krav och använd lätt teknik. Appar på surfplattor är lättare att använda än redigeringsprogram på datorn.
  • Skapa en blogg för att kunna samla och strukturera undervisningsmaterialet på ett ställe. Materialet blir lättare att individanpassa och finns då tillgängligt även utanför klassrummet.
  • Använd autentiskt vardagsmaterial som exempel i undervisningen.
  • Använd inte bara film – ljudfiler fungerar också bra.
  • Dela med er av materialet till andra kommuner och ta del av deras. Använd sociala medier för att inspirera och dela erfarenheter – lär av varandra!

Verktyg för det digitala arbetet i sfi-undervisningen

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 maj 2018