Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

Vad har varit svårast med den här situationen?

Henrik Ragnvaldsson, rektor på Umeå elitidrottsgymnasium.

Henrik Ragnvaldsson.

– Det var nog beslutet att stänga våra elevhem. Vi har hundratals elever från olika delar av landet som bor här under terminerna. Det var inget populärt besked för dem att de skulle behöva åka hem. Men vi kunde inte riskera att smittan skulle spridas där.

– Sen har det också varit tråkigt att behöva ställa flera träningsläger. Fotboll i Portugal och friidrott på Cypern. Det är sammanlagt hundratusentals kronor. Vi hoppas på att kunna få tillbaka en del av pengarna i alla fall.

Vad får ni för signaler från era elever? Vad tycker de om situationen?

– Jo jag har träffat en del elever och de tycker att undervisningen fungerar men samtidigt tycker de att det är jättetråkigt att sitta hemma. De vill träffa sina kompisar, hänga i kafeterian och så vidare. Jag känner likadant. Jag skulle aldrig vilja bli rektor för ett distansgymnasium.

Hur har omställningen till distansundervisning fungerat för er?

– Vi började med en dag utan så mycket undervisning när lärarna fick chansen att samlas och sätta ramarna för hur det här skulle fungera. Vilka lösningar vi skulle använda och hur. Sen dess har vi kört på enligt schema. Eleverna får de lektioner de ska ha. Våra lärare finns på plats på skolan har på så sätt goda möjligheter att hela tiden prata ihop sig och byta erfarenheter.

– Så småningom kan det bli något riktigt bra av det här. Läraren tvingas göra en snabb omställning som man annars inte hade gjort vilket innebär att vi lär oss mycket om hur vi på bästa sätt genomför distansundervisning. Förr oss som har elever som reser och tävlar mycket kan det här bli väldigt värdefullt.

Hur fungerar det med de praktiska momenten i er undervisning?

– Med våra idrotter har vi lagt vikten på teori under förmiddagarna. Tack vare att flera lokala idrottsföreningar fortsatt håller öppet så har våra lärare kunnat besöka eleverna där på eftermiddagarna.

Har du några tips till andra skolor utifrån era erfarenheter såhär långt?

– Att försöka behålla strukturen. Fortsätta bedriva så vanlig undervisning som det bara går.

Hur får era elever undervisning?

Carl Nilsson, rektor på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg.

Dekorationsbild

Carl Nilsson.

– Ambitionen är att så långt som möjligt ha fjärrundervisning. Lärarna och eleverna sitter hemma och undervisningen hålls enligt det vanliga schemat. Ett exempel är vår mattelärare som har tagit fram en whiteboardtavla hemma och föreläser framför den.

– Sista veckan innan stängning hade vi en frånvaro på mellan 25 och 30 procent. Nu har vi en närvaro på 97 procent så det finns uppenbarligen fördelar med detta, exempelvis att hemmasittare nu kan vara med på lektionerna.

Hur stöttar ni era lärare i det här?

– Vi har kört med lärplattform i många år. Det lärarna behövde lära sig nu var att sända live. De fick en eftermiddag för fortbildning tillsammans där de testade att sända för varandra. Vi har en IKT-pedagog och en it-tekniker på standby för att svara på frågor.

Vad är det största utmaningen?

– Lärarna uttrycker oro för om de får rättssäkert underlag för betygssättning, och då särskilt när det gäller matematik. Samtidigt säger de också att det har gått ganska lång tid av kurserna nu och att de bedömer att de har ett brett och varierat underlag. En annan utmaning är vad som händer med det sociala sammanhanget om det här blir långvarigt.

Har du några tips till andra utifrån era erfarenheter såhär långt?

– Att man vågar testa de nya grejerna. Begräsningarna ligger ofta hos oss själva. Vi var oroliga för om eleverna skulle förstå hur de skulle göra men de snappade ju upp det med en gång. Lärarna kan tycka att det är obekvämt att hålla en lektion framför en kamera medan eleverna inte har några problem med att filmas.

– Det är också viktigt att begränsa mängden information till elever, lärare och vårdnadshavare. Här försöker vi vara noga med att all info och direktiv kommer från mig och att jag försöker begränsa det till att samla allt i max ett mejl om dagen. Allt för att skapa ordning, tydlighet och struktur. Det är extra viktigt i detta skede.

Vad är svårast med att bedriva undervisningen på distans?

Kristina Bergman Alme, rektor estetiska och humanistiska linjen på Schillerska gymnasiet i Göteborg.

Kristina Bergman Alme.

– Hos oss är den stora frågan ”Hur får vi med oss alla?”. Vi har märkt att distansundervisning passar vissa elever bättre än andra. De som har lätt för att strukturera upp och planera sitt arbete klarar det bra. Men för de som kanske har svårt att komma igång och drar ut på saker så blir det en utmaning.

Hur hanterar ni det?

– För lärarna handlar det om att försöka kolla av med eleverna hur det går och se till att vi löpande får in något från eleverna. Men en risk med det är det kan resultera i att vi lägger på dem för mycket arbete bara för att kunna kontrollera att de gör någonting. Det är en balansgång.

Hur fungerar distansundervisning för de elever som går estetisk inriktning på er skola?

– Vissa moment går att genomföra på distans och andra är så klart mycket svårare. Särskilt teater där vissa moment till och med kräver att man ska kunna få respons från en publik. Det går ju inte riktigt nu. Som tur är hade våra treor redan hunnit ha sina föreställningar.

Hur hanterar era lärare den här situationen?

– Vår IKT-specialist höll i en studiedag med oss innan distansundervisningen drog igång. Då hade vi möjlighet att gemensamt sätta en struktur för hur det här skulle fungera.

– Samtidigt har den här omställningen har inneburit mer arbete och det mesta tar längre tid än vanligt. Våra lärare säger att som det känns nu så kommer man att orka med det här fram till påsk men inte mycket längre än så.

Vad är det bästa tips för andra skolor i den här situationen?

– Det är nog att försöka börja med strukturen och att man kommer ihåg att ha ett elevperspektiv när man lägger upp distansundervisningen.

Vad oroar du dig för som huvudman?

Mats Insulander, rektor på Jenny Nyströmskolan, Kalmar.

Mats Insulander.

– Det finns flera utmaningar. Hur kommer det att gå med bedömning och måluppfyllelse? Kommer det fungera på ett bra sätt? Det är för tidigt att svara på nu. Ring mig om två veckor igen så får vi se var vi befinner oss då.

– Kommer nätverket fungera? Nu på morgonen svajade det under lektionen. Vi får utvärdera detta kontunerligt. Hur går det för de eleverna som inte är så ambitösa i vanliga fall? Kommer de vara aktiva och närvara på lektionerna?

– Men vi kan se positiva saker också. Man blir påtvingad den digitala kompetensen nu! Kan skapa positiva effekter. Synd att det ska till något sådant här, men kan bli något positivt.

Hur har eleverna reagerat?

– De tycker att det är tråkigt. Det är mycket den sociala biten. Man vill träffa sina kompisar. Man vill lösa problem tillsammans i undervisningen och det går ju inte nu.

Hur planerar ni att hålla igång praktiska moment i undervisningen?

– Vi vet ännu inte hur länge detta varar. Det går att köra teoretiska moment just nu men förr eller senare kommer det här att ställas på sin spets.

– Hur går det till exempel för hotellbranschen? Kommer de kunna ta mot våra elever givet omständigheterna? Våra vård- och omsorgselever, kommer de att kunna vara ute på APL över huvud taget?

Hur får era elever undervisning?

Malin Bellander, rektor på Praktiska gymnasiet Nacka

Malin Bellander.

– Eleverna får fjärrundervisning. Vi hade redan inplanerad APL onsdag till fredag denna vecka. Vi kommer fortsätta med det så länge vi kan och så länge företagen tar emot våra elever.

– Vi har bra digitala lärplattformar men att genomföra det som egentligen är praktisk undervisning på ett teoretisk sätt är jättetråkigt. Om vi kommer i läget att vi inte kan ha APL längre så kommer det att bli stökigt.

Hur reagerar era elever på att de måste börja studera på distans?

– Eleverna var ledsna och det var vi inte förberedda på. De är ledsna över att förlora sina sociala kontakter. De har bara ett par dagar i skolan per vecka. Sistaårseleverna är dessutom oroliga över att inte få sitt utspring.

Hur stöttar ni era lärare?

Thomas Axelsson, rektor på Europaskolan i Strängnäs

– I dag lyssnar vi på våra lärare. De får lämna synpunkter och förbättringsförslag. Vi kommer sedan att sammanställa alla utmaningar och lösningar.

– Snart har vi en lovvecka på grund av inställda skolresor. Då kan vi samla alla lärarna på något sätt, i skolans aula som är stor och luftig eller digitalt. Jag rekommenderar alla andra skolor att ta en time out i undervisningen då man samlar alla lärare på något sätt för att utvärdera läget.

Vad har varit svårt hittills för er som huvudaman?

– Vi har redan sedan tidigare digitala lösningar för att göra prov, men nu blir det så klart svårare att kontrollera att eleverna inte får hjälp av någon där hemma.

Vilken är er största utmaning just nu?

Emil Johansson, biträdande rektor på Gustavsbergs gymnasium

Emil Johansson.

– Hade man varit mitt i en period med många praktiska moment hade det varit betydligt svårare! En del moment och kurser, särskilt frisör, hade varit mycket svårt att köra på distans.

– En annan utmaning är att en del elever har trasiga hemförhållanden och med det kommer oro över hur det ska gå att studera hemma. Detta är en superutmaning överhuvudtaget.

– Jag hoppas att allt det här kan innebära att svensk skola kommer att lära sig mycket mer om hur digital undervisning bör fungera.

Senast uppdaterad 27 mars 2020