Skolbibliotek för skapande och lärande

Skolbiblioteket på Alléskolan i Åtvidaberg är inte bara ett rum för att förvara böcker. Framför allt är det en plats som ger utrymme åt eleverna, gör dem delaktiga och ger möjlighet till skapande upplevelser.

Annika Johanson, Maria-Gullqvist och Karin Nielsen-Lundin

Annika Johanson, Maria-Gullqvist och Karin Nielsen-Lundin

Alléskolan är en kommunal 4-9-skola med inriktning mot it och entreprenöriellt lärande. Alla lärare och elever i årskurs 7-9 har varsin dator sedan 2010, och digitala medier är en viktig del i undervisningen. På den här skolan spelar skolbiblioteket och dess verksamhet en självklar roll.

Alléskolans skolbiblioteklänk till annan webbplats

Olika kompetenser i skolbiblioteket

Karin Nielsen Lundin, skolbibliotekarie, Maria Gullqvist, kulturutvecklare och Annika Johanson, som bistår med praktiskt och kreativt arbete, utgör personalen, och dörrarna är öppna från tisdag till fredag. På måndagar ger specialpedagogen Gunilla Svanfeldt stöd åt elever med läs- och skrivsvårigheter inom ramen för Skoldatateket.

− Det som skiljer oss från de flesta andra skolbibliotek är kombinationen av oss som jobbar här, säger Karin Nielsen Lundin. Tyvärr är kombinationen av skolbibliotek och kultur inte så vanlig. Det är två kunskapsfält som förstärker varandra och som främjar elevernas lärande. Dessutom blir det möjligt för oss att göra mer och att arbeta på andra sätt.

Hans Grimsell, rektor på Alléskolan, konstaterar att skolbiblioteket är mycket värdefullt för skolan och ger ett viktigt bidrag till hela verksamheten. Det är en öppen, stimulerande och kreativ miljö som både lärare och elever har stor nytta och glädje av.

− Skolans inriktning mot it och entreprenöriellt lärande innebär att elever inte bara ska konsumera digitalt innehåll, utan även själva bli producenter. Därför strävar vi efter att skapa ett modernt skolbibliotek som kan integreras i undervisningen. Vi vill också lyfta fram den skapande kulturen, såväl den analoga som den digitala. I skolbiblioteket kan eleverna utveckla sina kreativa uttryck utan att ständigt bli bedömda.

Skapande verksamheter i anslutning till biblioteket

Direkt utanför skolbiblioteket ligger Allétorget, tidigare en tom yta, men nu har Kreativoteket tagit plats med en scen och ett galleri. Aktiviteterna sprudlar och eleverna möts, umgås, och skapar, tvärs över åldersgränserna.

På Allétorget finns även en informationsdisk där skolsköterskan, studievägledaren, skolsköterskan och andra vuxna på skolan som inte är lärare turas om att finnas tillhands för information och för informella samtal och möten.

Projekt Alléskolans rap leddes av skolbibliotekspersonal och svensklärare

Skolbiblioteket på Alléskolan har ingen detaljerad årsplan för verksamheten, utan försöker fånga tillfällen till samarbeten när de dyker upp. Ibland är det lärare som tar initiativet.

− Så var det till exempel när Petter släppte sin bok “16 rader” förra året, berättar Maria Gullqvist. Petter dök upp i alla möjliga sammanhang och pratade om hur han ville stimulera barn och unga att läsa och skriva. Svenskläraren Linda Thor blev intresserad och ville göra något kring detta och vi hakade på.

Karin Nielsen Lundin, Maria Gullqvist och Linda Thor resonerade tillsammans kring vad man ville få ut av projektet. De kom fram till att eleverna skulle börja med att läsa boken. Därefter skulle de börja analysera olika slags texter och till sist var det dags för eleverna att skriva sina 16 rader om sådant som de brinner för.

Resultatet blev Alléskolans rap, ett projekt där eleverna fick ge uttryck för läslust och skrivglädje samt att utveckla sin förmåga att förstå och analysera olika slags texter. De använde en blogg som samarbetsyta och det hela finansierades med medel från Skapande skola.

− Vi bestämde oss för att delta i Webbstjärnan och att hela skolan kunde vara med inom ramen för svenskundervisningen, berättar Linda Thor. Bloggen fungerade som nav och var både arbetsyta, mötesplats och vårt gemensamma ansikte utåt.

Linda Thor och skolbiblioteket fungerade som spindlar i nätet och ansvarade för projektet. De tog hand om stora delar av grovplaneringen och pekade på vad läroplanen säger om läsförståelse, estetiska uttryck, informationssökning, källkritik med mera.

− Alléskolans rap var som ett smörgåsbord där lärarna kunde kombinera tankar och idéer efter eget intresse. Det vore intressant att få utveckla konceptet framöver. Lärarhandledningen och våra lärdomar från projektet finns på bloggen, så att bibliotekarier och lärare på andra skolor kan bygga vidare på vårt arbete.

Nya vägar för det läsfrämjande arbetet

När det gäller elevernas läsning är föräldrarna ofta den svagaste länken. De som verkligen skulle behöva hjälp och uppmuntran hemifrån får det tyvärr alltför sällan, menar Karin Nielsen Lundin. Att uppmuntra och utveckla eleverna att läsa är därför en viktig del av skolbibliotekets verksamhet. På Alléskolans bibliotek försöker man hela tiden hitta nya vägar för detta.

− Vi vill stötta eleverna att utveckla sitt reflekterande kring det de läser, säger Maria Gullqvist. Det fortsätter vi med i höst genom att låta dem samlas i biblioteket och prata om sina läsupplevelser. Vi vill varva högläsning och diskussion och se till att tankarna tar fart!

Skolbiblioteket har gjort en särskild avdelning - Lättbib - som både passar för ovilliga läsare, för särskolan och för nyanlända. Här finns något för alla och det är lätt att hitta.

− Här gäller det också att se till att det inte blir pinsamt att låna lättlästa böcker, säger Karin Nielsen Lundin.

Provar Google Hangout för att öka tillgänglighet

Verksamheten fungerar mycket bra på skolbiblioteket, men efterfrågan och behovet är ibland större än vad som är möjligt att tillgodose. Därför försöker personalen hitta lösningar som gör det möjligt att öka tillgängligheten och att spela en mer aktiv roll i undervisningen utan att kostnaderna ökar.

− Jag tror att det kan vara en bra idé att till exempel jobba mer med videochat och att även finnas till hands på det sättet, säger Hans Grimsell. Det är både ett sätt att effektivisera och en enkel väg att erbjuda ett mer aktivt stöd i undervisningen.

Karin Nielsen Lundin har provat att vara tillgänglig på Google Hangout under lektionstid vissa dagar. Och det är ett försök som ger mersmak.

− Det är förstås alldeles utmärkt att eleverna slipper vänta på hjälp med informationssökning, källkritisk granskning, tips på böcker eller vad det nu kan vara. Vi kan söka tillsammans och jag kan dela skärmen för att visa hur jag gör. Lärare och elever får tillgång till expertkunskapen från skolbiblioteket här och nu, precis när de behöver den!

Text och bild: Stefan Pålsson

Tips till skolbibliotekarier

På sidorna för skolbibliotekarier får du stöd för hur du kan planera din verksamhet, skapa en skolbibliotek för alla och stärka barns och elevers språkutvecklling och digitala kompetens.

För dig som är skolbibliotekarie

Senast uppdaterad 24 juli 2019