Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Curt Nicolingymnasiet

Framgångsrikt samarbete i Finspång.

Finspång är en industriort med ett rikt näringsliv. Här finns både småföretag, mindre industrier och flera världsledande internationella företag. Behovet av arbetskraft är stort. Därför gick kommunen, Arbetsförmedlingen och en av ortens gymnasieskolor, Curt Nicolingymnasiet, samman för att lösa situationen.

Souda Talic, integrationssamordnare i Finspångs kommun, hade en längre tid sett många nyanlända som trots utbildning, hamnat utanför arbetsmarknaden.

- Vi skapar ju jättebra system, men ändå faller en del mellan stolarna och kommer inte ut i arbetslivet, berättar hon.

Sfi-utbildning med fokus på industrin

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Curt Nicolingymnasiet och kommunen skapade man en riktad sfi-utbildning med fokus på arbete inom industrin. Ett femtiotal arbetssökande bjöds in för att få information om utbildningen. Under två testveckor fanns tolkar på plats som kunde förklara vad utbildningen kunde leda till. De som efter testperioden fortfarande var intresserade gjorde en ansökan och kunde därefter påbörja utbildningen.

Får endast användas i stödmaterial "Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel".

- När eleverna har kommit över språk­barriären tar vi bort tolkarna, för att det bara ska pratas svenska. Det är lätt att man annars pratar genom en annan person hela tiden, menar Jan Ström, utveck­lingsledare på Curt Nicolingymnasiet.

Arbetslivet integreras i svenskundervisningen

Sara Svensson är lärare i svenska som andraspråk på utbildningen. Under lektionerna får eleverna träna på relevanta ord och begrepp som sedan används i verkstaden.

- Men vi diskuterar också arbetsplatskultur, arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet med deltagarna, säger hon. Säkerheten är extra viktig. När säkerhetsproven genomförs är lärarna med och agerar språkstöd.

Sara berättar även att eleverna dessutom är väldigt intresserade av hur man beter sig i Sverige. De brukar därför se olika tv-program som tar upp om kulturkrockar och som visar det svenska samhället.

Ett upparbetat nätverk

Curt Nicolingymnasiet ägs av kommunen och den lokala industrin. Jan Ström berättar att det finns ett upparbetat nätverk när det kommer till praktikplatser. En av lärarna på skolan är direktrekryterad från industrin och arbetar hela tiden med att bygga ut nätverket.

- Vi har möjligheter att vara flexibla både när det gäller lokaler och personal – flexibiliteten är själva poängen. Gymnasieskolan står vanligtvis tom på kvällarna, nu utnyttjar vi lokalerna genom att SFI börjar under­visningen senare på dagarna.

Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel

Att förbereda arbetsplatserna

När yrkeslärarna inte undervisar förbereder de arbetsplatserna inför elevernas praktik. Eleverna får göra korta studiebesök på en arbetsplats innan en tvåveckors ”prova-på-period”. Om företaget anser att en elev saknar vissa kunskaper under provtiden kommer de tillbaka till skolan för att få de färdigheter och kompetenser som saknas.

Riktade utbildningar efterarbetsmarknadens behov

Eftersom arbetsmarknaden snabbt förändras är det viktigt att utbildningarna är uppdaterade. Utbildningarna är därför individanpassade och innehåller flera inriktningar. Ylva berättar att de har genomfört utbildningar med samma upplägg mot vård- och omsorg och mot hotell- och restaurangbranschen. Det finns också planer på att starta utbildningar till barnskötare, fastighetsskötare och i att starta eget.

Andra företag i kommunen som vanligtvis inte samverkar med Curt Nicolin­gymnasiet hör ibland av sig för att få praktikanter och så småningom arbetskraft.

- Vi lägger inga värderingar på det. Det är ju individen som ska ha jobbet, inte vi. Så för oss spelar det ingen roll var de får jobb, avslutar Jan Ström.

Senast uppdaterad 23 augusti 2021.