Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Motala kommun

Branschvalidering ledde till yrkesbevis.

Motala kommun är Östergötlands tredje största kommun efter Linköping och Norrköping. Sedan några år tillbaka har kommunen beslutat att samla alla verktyg och kompetenser för validering under ett och samma tak genom att inrätta ett valideringscentrum.

Centret fungerar som en gemensam ingång för alla som vill valideras. Mariette Gustafsson är samordnare och arbetar tillsammans med studie-och yrkesvägledaren Annelie Turesson. Till verksamheten är även yrkeslärare kopplade, bland annat Joakim Almegård som till vardags är yrkeslärare på Carlsund utbildningscentrum och gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Joakim har tidigare arbetat 25 år som snickare.

Många vägar leder till Valideringscentrum

Mariette berättar att de som vill valideras oftast själva tar kontakt med Validerings­centrum.

- Informationen om att denna möjlighet finns har spridits bland elever och invånare. De har kompisar och kollegor som har validerats. Men de kommer också ofta via studievägledarna inom vuxenutbildningen.

Till Valideringscentrum kommer främst personer i omställning. Många kommer från ett annat land eller vill förkorta utbildningstiden genom att validera sig i utbild­ningssystemet. Det kan även vara yrkesverksamma utan formell yrkesutbildning.

Får endast användas i stödmaterial "Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel".

Valideringscentrum får även i uppdrag från Arbetsförmedlingen att göra yrkes­kompetensbedömningar. Uppdragen kommer direkt från handläggarna på Arbets­förmedlingen eller från kommunens arbetsmarknadsenhet.

- Det är viktigt att sprida information om att möjligheten finns, menar Mariette.

Hon berättar att de informerar Arbetsförmedlingens personal om möjligheterna med jämna mellanrum. Vuxenutbildningen i Motala arbetar också med uppsökande verksamhet. De erbju­der vägledning för de som vill börja studera. För att ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning och yrkesliv får de möjlighet till validering.

- Tanken med Valideringscentrum är att man inte ska behöva vara antagen till vuxenutbildning. Man ska kunna komma från gatan, säger Mariette.

Valideringen är som en lång kedja

Valideringen utgår från Skolverkets stödmaterial19 och består av olika steg i en kartläggningsprocess. Kartläggningen kan till exempel göras av yrkeslärare som är kunniga inom ett visst område. Mariette berättar att utmaningen ligger i att hålla ihop arbetet, eftersom det är flera personer inblandade.

- Valideringen är som en lång kedja med många viktiga länkar. Det gäller att hålla i hela vägen ut, annars kan den gå av.

De inleder arbetet med att träffa den person som har hört av sig till Validerings­centrum.

- Vi lyssnar på vad personen har för syfte med valideringen. Så samlar vi in meriter, arbetsgivarintyg, betyg och annat. Vi bedömer också om det är möjligt att gå vidare med en validering. Sedan är det ju nästa steg, när vi måste få tag i någon som kan göra den här fördjupade komptenskartläggningen. Det måste vara någon som är kunnig inom området.

Får endast användas i stödmaterial "Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel".

Så kan valideringen gå till

Ett exempel på en lyckad validering är Adam Eriksson. Adam gick ett lärlingspro­gram med inriktning industri på gymnasiet. Sedan jobbade han som snickare i fem år, trots att han saknade formell utbildning. Tanken på validering blev aktuell när Adam efter ett tag halkade efter i lön, på grund av att han saknade ett formellt yrkesbevis. Han kontaktade därför Valideringscentrum och så var processen igång.

När all dokumentation hade tagits fram, kopplades byggläraren Joakim in. Joakim är godkänd bedömare inom validering genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).20 Arbetsplatsen och Joakim kom överens om ett lämpligt projekt som handlade om att bygga ett pumphus, och Adam sattes som ansvarig för projektet. Motala kommun bekostade valideringen medan arbetsplatsen betalade Adams lön.

Joakim följde med Adam till byggarbetsplatsen för att bedöma de moment som han genomförde. Förutom de praktiska inslagen kunde Joakim bedöma Adams kunskaper, både utifrån gymnasiebetyg och utifrån BYN:s utformade dokument som utgör den slutliga bedömningen. Efter ett par veckor kom yrkesbeviset som godkänd träarbetare.

- Det bästa med validering är att man får ett yrkesbevis, säger Joakim.

Många fördelar med validering

När Adam fick sitt yrkesbevis insåg han att det inte bara varit viktigt för att få upp lönen. Han kunde nu känna att han tillhör en yrkesgrupp. Ytterligare en vinst var att arbetsplatsen hade fått en god relation med gymnasieskolan, som sedan tog in två praktikanter.

Viktiga samarbetspartners i valideringsprocessen:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Studie- och yrkesvägledningen
 • Företag
 • Lärare
 • Antagningen vux
 • Administrationen vux

Andra områden som man kan valideras inom är:

 • Vård och omsorg
 • Måleri
 • Barn och fritid
 • Plattsättning
 • Restaurang och kök
 • Frisör
 • Bageri
 • Webbdesign
 • Träarbetare
 • Filmredigering
 • Installationselektriker
 • Lokalvård
 • Industri

Detta inspirationsexempel är hämtat ur stödmaterialet Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – fem inspirationsexempel.

Ladda ner hela stödmaterialet Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Läs fler exempel på studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen:

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Lärvux i Lund

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Cuben i Göteborg

Senast uppdaterad 28 oktober 2021.