Uddevalla startade lärlingsutbildning som försöksverksamhet

2006 startade lärlingsutbildningen som en försöksverksamhet med elva elever på Uddevalla gymnasieskola. Idag har utbildningen vuxit till en av de större i Sverige med 400 elever och tolv olika program.

Ett samlat rektorskap

Eleverna är uppdelade på tre olika skolhus som alla har en egen rektor. Att varje skolhus har sin egen rektor är en viktig faktor för en framgångsrik verksamhet. Det menar Janolov Simmons rektor på det skolhus som heter Margretgärde och där lärlingsutbildningen började.

Ett samlat rektorskap gör att lärlingarna blir normgivande i verksamheten. Lärlingsutbildningens förutsättningarna kan då utgöra grunden för organisationen. Annars finns en risk att lärlingarna kan behandlas som ett avvikande inslag, menar Janolov Simmons.

160 elever går på Margretgärde gymnasieskola och de kommer från hela Bohuskusten. Olika yrken blandas i klasserna för att det ska bli dynamik och för att uppnå en så jämn fördelning mellan killar och tjejer som möjligt.

På Uddevalla gymnasieskola har koordinatorerna ett stort ansvar. Sammanlagt finns sex stycken och en av dem är Synnöve Alfredsson. Hon är i grunden lärare i svenska och engelska. Nu är hennes uppgift att avlasta yrkeslärarna.

- Yrkeslärarna ska kunna ägna sig helhjärtat åt pedagogiken. Jag hanterar både stor del av administrationen och håller kontakt med arbetsplatserna, säger Synnöve Alfredsson.

Det innebär att hon hittar apl-platser, skriver kontrakt med företagen, att hon etablerar kontakt med handledare och att hon ordnar med yrkeskläder till eleverna.

- För mig som rektor blir Synnöve ett extra öga på ute-verksamheten och en kontroll av att våra apl-platser håller hög kvaliteten. Synnöve gör att jag kan känna mig trygg, säger Janolov Simmons.

Systematisk uppföljning är centralt

På skolan arbetar man systematiskt med uppföljning. Klasserna betas av i ett rullande tre-veckors schema. Vid varje arbetslagsträff stämmer man av hur situationen för eleverna ser ut, både i skolan och på arbetsplatserna. Om det skulle uppstå problem kan de snabbt åtgärdas innan de hinner växa sig stora. Det är ett sätt för alla som är involverade i lärlingarnas utbildning att veta hur det går för var och en av eleverna. Den är central för verksamheten, menar Janolov Simmons.

I uppföljningen ingår också att veta att allt fungerar på arbetsplatserna. I yrkeslärarnas tjänst ligger 25 timmar per elev för att hålla kontakt med företagen. Framförallt handlar det om att träffa eleven och handledaren på arbetsplatsen men ibland kan besöket ersättas av telefon eller e-post.

Janolov Simmons framhåller också vikten av handledarutbildning. I Uddevalla erbjuds alla nya handledare en två dagar lång utbildning. Då diskuteras hur det är att växa upp i dagens samhälle och vad det innebär att som företag vara en del av elevens yrkesutbildning.

- Det är väldigt uppskattat. Företagen säger ofta att de får ny förståelse för hur det är att vara ung nuförtiden. För mig är det ett sätt att säkerställa att handledarna vet hur skolan fungerar, säger Janolov Simmons.

Eleverna är tre dagar i veckan på arbetsplatserna och två dagar i veckan i skolan. Den lösningen har kommit till för att det ska gå att få in de individuella valen i schemat. Det är ett upplägg som både företag och elever är nöjda med.

- Det är en bra uppdelning. Då hinner man ha kontakt med både arbetet och skolan under en vecka, säger Nicole Höglind som utbildar sig till djurvårdare.

Som yrkeslärare måste man våga släppa kontrollen

När yrkeslärarna Annika Henriksson och Fredrik Elfvenstam funderar över vad som är viktigt i deras jobb säger de: ett bra arbetslag, ordentligt med tid för att göra arbetsplatsbesök och en bra relation till handledaren.

De påpekar också att som yrkeslärare måste man våga släppa kontrollen. Många lärare kan nog uppleva att det är svårt att lita på att handledaren kan ordna de åtagande som man kommer fram till under samtalen mellan elev-yrkeslärare-handledare. Men det behöver man inte vara. Annika Henriksson och Fredrik Elfvenstam erfarenhet är att det alltid fungerar.

Det är en omställning att gå från att arbeta skolförlagt till att arbeta med lärlingar. Det är de båda lärarna överens om. Det tar tid både att omvandla kurserna i skolan till apl och att bygga goda relationer med företagen. Men när det jobbet är gjort får läraryrket en helt ny dimension.

Text: Lotta Nylander

Senast uppdaterad 13 juni 2018.