Undervisning på distans för elever i behov av stöd - webbinarier

Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och huvudmannaorganisationerna i två webbinarier den 14 april 2020.

I webbinarierna deltog bland andra Per-Arne Andersson, chef för avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson och Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

En person sitter vid bordet och arbetar med datorn

Webbinarium riktat till kommunala skolor

Webbinarium 1 riktar sig till kommunala skolor och där medverkar Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Webbseminarium kommunala skolor (med Skolverket, SPSM och SKR) Länk till annan webbplats.

Webbinarium riktat till fristående skolor

Webbinarium 2 riktar sig till fristående skolor och där medverkar Friskolornas riksförbund.

Webbseminarium för rektor och skolchef fristående skolor (med Skolverket, SPSM och Friskolornas riksförbund) Länk till annan webbplats.

Medverkande

 • Per-Arne Andersson, chef för avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR
 • Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
 • Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
 • Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM
 • Christin Appel, specialpedagogik, SKR
 • Mikael Svensson, distans- och fjärrundervisning, SKR
 • Gudrun Rendling, skoljuridik, Friskolornas riksförbund
 • Peter Sandberg, betyg och bedömning, Skolverket
 • Roberth Olofsson, distans- och fjärrundervisning, Skolverket
 • Inger Westin, specialpedagogik, Skolverket
 • Helene Fägerblad, specialpedagogik, SPSM
 • Eva Rännar, digitalt lärande, SPSM
 • Moderator: Eva-Li Littorin, kommunikationschef SPSM
Senast uppdaterad 21 december 2021.