Dekorationsbild

Så styrs skolan

Om hur olika författningar förhåller sig till varandra och till olika typer av stöd. Du får också reda på vad som är krav och vad som är tänkt som rekommendationer eller stöd.

Lärarmöte Leda och organisera

Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Här hittar du som är skolchef eller rektor förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet.

Leda och organisera

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Syftet är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.