Kurser och utbildningar

Främja motivation och närvaro

Denna modul på Lärportalen tar upp vad som kan påverka elevers motivation för skolarbete och även konkreta arbetssätt för med att främja skolnärvaro.

Inspiration och reportage

Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar

En huvudman och en skolledare delar med sig av sina framgångsfaktorer i arbete med aktivitetsansvaret.