Frågor och svar

En del elever i gymnasieskolan begär prövning i engelska efter att de fått F i betyg. Vilken ämnesplan ska vi använda för de elever som gör prövning efter den 1 juli 2021? Ska prövningen utgå från den ämnesplan som gällde när de fick undervisning eller från den ändrade ämnesplanen som gäller från den 1 juli 2021?

Om en elev i gymnasieskolan gör prövning efter den 30 juni 2021 används den ändrade ämnesplanen. Samma sak gäller i kommunal vuxenutbildning efter den 1 januari 2022.