Frågor och svar

Förut stod det i betygskriterierna att eleven skulle bearbeta och förbättra både muntliga och skriftliga framställningar, men det är struket nu. Ska eleven inte längre få möjlighet att förbättra sina framställningar?

Bearbetning av framställningar ska fortfarande vara en del av undervisningen men det behöver inte längre bedömas specifikt och är därför flyttat till det centrala innehållet. Att bearbeta och förbättra framställningar kan man lära sig mycket av, och det gäller både muntliga och skriftliga framställningar. Det ställer dock högre krav på läraren om hen ska göra en bedömning av själva bearbetningen och förbättringen. Elever som nått långt i sin kunskapsutveckling behöver kanske inte göra så stora förbättringar, och då finns det risk för att en bedömning av hur mycket framställningen har förbättrats får för stor inverkan på elevens betyg.