Frågor och svar

Innebär förändringarna av styrdokumenten att kravnivåerna också har förändrats?

Nej, betygskriterierna har blivit mindre detaljerade, men de står för samma nivåer som i styrdokumenten från 2011.