Frågor och svar

Krävs inte längre språkligt flyt för betyget A i engelska 5, C och A i engelska 6 samt för E, C och A i engelska 7?

Jo, i den reviderade ämnesplanen är språkligt flyt en förutsättning för språklig ledighet. Stegringen i svårighetsgrad går från ”med visst flyt” till ”med flyt” och därefter till ”relativt ledigt”. Det innebär att språkligt flyt är en förutsättning för språklig ledighet. Därför upprepas inte ”med flyt” i engelska 6 och 7.