Frågor och svar

Nu står det bara ”strategier” i betygskriterierna, inte som tidigare ”några”, ”några olika” eller ”flera olika”. Varför har ni tagit bort detta från kriterierna?

Vi har tagit bort ord som anger antal i betygskriterierna för att undvika att lärare styrs av antal i sin bedömning. Exempelvis ska läraren bedöma strategier för interaktion utifrån vad eleven kan kommunicera och vad eleven gör för att underlätta interaktionen när de språkliga kunskaperna inte räcker till och inte utifrån hur många olika slags strategier eleven använder.