Frågor och svar

Varför beskriver inte kommentarmaterialet varje värdeords betydelse?

Man ska läsa betygskriterierna i relation till syfte, centralt innehåll och till den undervisning som bedrivits. Betygskriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om nivån på elevens kunskaper vid tiden för betygssättningen och enskilda värdeord kan det ännu mindre.