Frågor och svar

Varför finns strategier för produktion och interaktion kvar i betygskriterierna? Ska de bedömas separat?

Strategierna för produktion och interaktion är lättare att få syn på än strategier för lyssnande och läsning och därmed är de också lättare att bedöma. De ska alltid bedömas som en integrerad del av elevens produktion och interaktion på engelska, inte som ett separat moment.