Frågor och svar

Varför har målet om strategier strukits i ämnets syfte? Ska vi inte undervisa om strategier längre?

Det är fortfarande viktigt att ta upp strategier i undervisningen och därför står de kvar i det centrala innehållet. Strategierna för lyssnande och läsning finns inte i betygskriterierna, eftersom dessa strategier oftast inte visar sig så tydligt att de kan bedömas. Det som står i betygskriterierna hänger samman med de mål för ämnet som avslutar syftestexten, så därför har det målet strukits.