Frågor och svar

Varför har ni strukit det som tidigare stod i betygskriterierna om hur eleven visar sin kunskap? Hur ska eleven och läraren nu veta hur eleven ska visa upp sina kunskaper?

Det kan vara begränsande för både elever och lärare om det i betygskriterierna står exakt hur kunskaperna ska visas upp. Detta har också strukits för att undvika att en elev inte når upp till en viss betygsnivå för att det saknas någon enstaka detalj i betygskriterierna. På så vis sätter man större tilltro till lärarens professionella bedömning av elevens kunskaper i sin helhet vid betygssättningen.