Frågor och svar

Vilken ämnesplan ska vi använda vid prövning? Ska prövningen utgå från den ämnesplan som gällde när eleverna fick undervisning eller från den ändrade ämnesplanen som gäller från den 1 juli 2021?

Om en elev i gymnasieskolan gör prövning efter den 30 juni 2021 används den ändrade ämnesplanen. Samma sak gäller i kommunal vuxenutbildning efter den 1 januari 2022.