Frågor och svar

Finns det ersättningsprov till de nationella prov i matematik som ges inom gymnasieskolan höstterminen 2021?

Höstterminen 2021 finns det ännu inte ersättningsprov som är framtagna utifrån den reviderade ämnesplan som tillämpas inom gymnasieskolan från 1 juli 2021. Vid misstanke om spridning av provens innehåll finns därför enbart de ersättningsprov som för matematikens del levererades till skolorna vårterminen 2019.

Om skolan använder ett ersättningsprov som är framtaget enligt tidigare ämnesplan till elevgrupper som läst kursen enligt den nya ämnesplanen, bör man vara medveten om att provresultatet kan vara mindre tillförlitligt och ge ett sämre stöd för betygssättningen. Särskilt påtagligt är detta för kurserna matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b och 2c, som omfattas av mer genomgripande förändringar än kurserna i matematik 3b, 3c och 4.