Frågor och svar

Finns det nya formelblad till alla gymnasiets matematikkurser?

Skolverket tar fram formelblad som är tänkta som hjälpmedel vid nationella prov eller bedömningsstöd. Formelbladet kan med fördel användas under kursens gång, så att eleven vid provtillfället är bekant med dess innehåll.

För de matematikkurser som har nationella prov finns nya formelblad. För övriga kurser tas formelblad fram om och när det blir aktuellt att ta fram bedömningsstöd som är anpassade till den reviderade ämnesplanen.

Det finns för närvarande inte planer på nya bedömningsstöd i exempelvis matematik 5 och det finns därför inte heller något nytt formelblad till den kursen.