Frågor och svar

Kommer de nationella proven för matematik 1a och 2a att omfatta programspecifikt innehåll?

Nej, de nationella proven kommer att fokusera på det centrala innehåll som är gemensamt för alla program. Det kan förekomma en del innehåll med utgångspunkt i karaktärsämnen och yrkesliv om innehållet har bedömts vara relevant för alla yrkesprogram.