Frågor och svar

Mina elever kan inte programmera. Hur är det tänkt att jag ska hinna lära dem att programmera i matematikundervisningen?

På gymnasial nivå finns egna ämnen för programmering, till skillnad från i grundskolan. Det är inte tänkt att elever som inte kan skriva kod ska lära sig detta i matematikundervisning på gymnasial nivå. Som ett alternativ till kodprogrammering kan man i stället använda iterativa och villkorsstyrda beräkningar i kalkylblad.