Frågor och svar

Vad avses med ”grundläggande” begrepp och metoder i kunskapskraven? Varför berättar inte Skolverket vilka begrepp och procedurer som är grundläggande? Skulle inte det ge högre likvärdighet?

Bedömning av vad som är grundläggande utgår från

  • vilka delar av det centrala innehållet som har mest betydelse i vardagsliv samt i kommande yrkesliv eller högskolestudier
  • vilka delar av det centrala innehållet som är särskilt viktiga för fortsatt utveckling av elevens matematiska kunnande
  • vilka delar av det centrala innehållet som är viktigast för att ge förutsättningar att läsa eventuella fortsatta matematikkurser på gymnasial nivå
  • vilka delar av det centrala innehållet som getts särskild tyngd i undervisningen.

Det är upp till dig som lärare att avgöra vad som är grundläggande utifrån utgångspunkterna ovan. Skolverket har beslutat att inte definiera det eftersom

  • centralt fastställda listor med vad som anses grundläggande riskerar att styra bort undervisning från övrigt centralt innehåll
  • centralt fastställda listor riskerar att detaljer styr betygsättningen mer än vad som vore önskvärt. Lärarens sammantagna bedömning av elevens hantering av grundläggande begrepp och procedurer kan försvåras av för många enskilda detaljer att ta ställning till
  • vad som anses grundläggande i en kurs kan variera beroende på vilket program eleven läser eller vilka mål eleven har med studier på kommunal vuxenutbildning.

Medan centralt fastställda listor, med vad som anses grundläggande, kan öka likvärdighet i betygsättning finns alltså risk för att undervisningen skulle påverkas negativt.