Frågor och svar

Våra elever avslutar en kurs i matematik som lästs enligt den tidigare ämnesplanen under hösten 2021. Hur ska vi tänka kring det nationella provet?

De nationella prov i matematik som genomförs i december 2021 är framtagna med den reviderade ämnesplanen som utgångspunkt och deras innehåll stämmer därför inte helt och hållet överens med den undervisning som getts utifrån den tidigare ämnesplanen.

Du som lärare bör vara medveten om att provresultatet därför kan vara något mindre tillförlitligt för de elevgrupper som läst enligt tidigare ämnesplan.

Du kan läsa mer om proven och revideringen här. Länk till annan webbplats.

Inom kommunal vuxenutbildning tillämpas den reviderade ämnesplanen i matematik från och med 1 januari 2022 och vi rekommenderar att man för elever som under hösten 2021 läser enligt tidigare ämnesplan i första hand väljer ett prov som är framtaget med denna som utgångspunkt.

Så påverkar Länk till annan webbplats. revideringen Länk till annan webbplats.val av prov inom komvux. Länk till annan webbplats.