Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

""

Utbildning på plats inom komvux

Undervisning på plats i verksamhetens lokaler gäller fortsatt för kommunal vuxenutbildning enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Rekommendationer för att minska smittspridning

De nya rekommendationerna för att minska smittspridningen innebär inte några förändringar när det gäller ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning.

Undervisning och examinationer inom komvux omfattas inte av rådet om arbete hemifrån utan undervisningen kan fortsatt bedrivas på plats i lokalerna. Verksamhetsansvariga ska dock ge förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när det är möjligt.

Större samlingar bör undvikas och verksamhetsansvariga bör se till att det är möjligt för alla som vistas i lokalerna att hålla avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever som behöver åka kollektivt till och från komvux.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förebyggande åtgärder för att motverka smittspridning

Verksamhetsansvariga har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten, oavsett om det är en pandemi eller inte.

Exempel på förebyggande åtgärder är att se till att det finns bra möjligheter till handhygien, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring och se över ventilationen.

Verksamhetsansvariga behöver också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i verksamheten. Vid en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Förslag på förebyggande åtgärder för utbildningar för vuxna, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Information på olika språk och lättläst svenska

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom följande:

  • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
  • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
  • utvärdera vad som har fungerat och vad som inte har gjort det
  • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 januari 2022