Arbeta uppföljande i förskolan efter pandemin

Pandemins konsekvenser på utbildningen i förskolan ser olika ut och skiljer sig runtom i landet. Här ger vi exempel på hur ni kan arbeta för att stödja barnens välmående samt språk- och kunskapsutveckling. Använd stöden på det sätt som passar era lokala behov och förutsättningar.

Konkreta tips

Arbeta medvetet med språkutveckling

Läs tillsammans – i förskolan, biblioteket och hemma

I augusti 2022 skickas inspirationsmaterialet ”Läs tillsammans - i förskolan, biblioteket och hemma” ut till samtliga förskolor i landet. Innehållet handlar om hur ett medvetet arbete med högläsning och samtal om text kan bidra till barnens språkutveckling.

Materialet är lättillgängligt med exempel på aktiviteter att genomföra i förskolan och innehåller också förslag på hur man kan samverka med folkbiblioteken och vårdnadshavarna.

Det finns också reflektionsfrågor och länkar vidare till fördjupningsmaterial.

Läs tillsammans, bokstart Länk till annan webbplats.

Det finns också möjlighet att beställa fler exemplar.

Läslyftet i förskolan

Om ni vill fördjupa er ytterligare kring barnens språk-, läs och skrivutveckling kan ni arbeta med Läslyftet. Använd antingen hela moduler i ett kollegialt lärande eller ta del av enstaka artiklar eller filmer utifrån era behov. Inom Läslyftet i förskolan finns sex olika moduler som bland annat handlar om högläsning, kreativt skapande och flerspråkighet. Det finns också moduler om hur man kan arbeta språkutvecklande med naturvetenskap, teknik och matematik.

Läs om Läslyftet i förskolan

Arbeta med modulerna om Läslyftet på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Barn i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik för lärande

Om ni vill utveckla ert arbete för att möta alla barn i förskolan och anpassa undervisningen kan ni ta del av modulerna inom specialpedagogik för lärande. Det går att arbeta långsiktigt med hela moduler i ert kollegialt lärande men ni kan också ta del av enstaka artiklar eller filmer utifrån era behov.

Läs om Specialpedagogik för lärande

Arbeta med modulen ”Specialpedagogik i förskolans praktik” på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Ny modul om specialpedagogik

En ny modul ”Tillgänglig förskola” finns nu på Skolverkets lärportal. Här får ni ta del av artiklar om förskolans miljö, tillgänglighet i förskolan, lek och samspel samt språk och kommunikation. Det finns också en del om undervisning, stödinsatser och systematiskt kvalitetsarbete.

Arbeta med modulen ”Tillgänglig förskola” Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Rörelse och psykisk hälsa

Hälsa och välbefinnande

På webbsidan Hållbar utveckling, hälsa och rörelse på skolverket.se finns material som handlar om hur man kan arbeta medvetet med rörelse i förskolan och barnens psykiska hälsa.

Exempel på aktiviteter att genomföra i barngruppen, undervisningsfilmer samt reflektionsfrågor

Fördjupningsartikel Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet och hälsosamma livsstil

Om ni vill fördjupa er i ämnet kan ni ta del av en artikel skriven av Ann-Christin Sollerhed vid Högskolan Kristianstad

Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet och hälsosamma livsstil, pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och anknytning i förskolan

Vill ni utveckla ert arbete med att skapa trygga relationer i förskolan kan ni lyssna på ljudfilen "Anknytning och trygghet i förskolan". Den handlar om anknytning mellan barn och vuxna och att skapa trygga miljöer i förskolan. Det finns också en transkribering av samtalet.

Ljudfilen Anknytning och trygghet i förskolan på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Transkribering av ljudfilen Anknytning och trygghet i förskolan kommer inom kort.

Studie om hur Covid-19 påverkat introduktion vid förskolan

En forskargrupp vid Lunds universitet har undersökt hur Covid-19 har påverkat introduktionen till förskolan. Studien visade att vanliga omorganisationer för att utöva social distansering har haft konsekvenser för relationen till föräldrar, men också för barnens förmåga att lita på förskolepersonal.

Ta del av studien Länk till annan webbplats.

Skolportens sammanfattning av studien Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Övergången till förskoleklassen

Om du vill ta reda på mer om vad som är viktigt att tänka på vid övergångar kan du ta del av ett material som visar på framgångsfaktorer vid övergången och samverkan mellan förskola och förskoleklass, skola och fritidshem.

Övergångar till och från förskoleklass

Forskning och fördjupning

Coronapandemins påverkan i förskolan

Skolverket och Skolinspektionen har sedan coronapandemin bröt ut genomfört flera undersökningar om hur skolväsendet har påverkats av pandemin. Den samlade bilden är att barns utveckling, lärande och välbefinnande har påverkats inom flera områden.
Rapport Delredovisning 3 tema förskolan

Rapport Delredovisning 4 tema förskolan

Senast uppdaterad 07 september 2022

Relaterat