Stöd i arbete

Främlingsfientlighet - teori och regelverk

Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Relaterat

Främlingsfientlighet - läget på vår skola

Skolan behöver undersöka sin verksamhet på olika sätt för att kunna främja en trygg och stimulerande miljö, samt förebygga och motverka kränkningar och ogynnsamma strukturer.

Leda och organisera

Så arbetar du med värdegrunden

Här finns stöd för hur skolledare kan jobba med värdegrundsfrågor i skolan. Det handlar bland annat om trygghet och lika möjligheter för barn och elever.