Stöd i arbete

Främlingsfientlighet - teori och regelverk

Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Relaterat

Främlingsfientlighet - läget på vår skola

Skolan behöver undersöka sin verksamhet på olika sätt för att kunna främja en trygg och stimulerande miljö, samt förebygga och motverka kränkningar och ogynnsamma strukturer.

Kurser och utbildningar

Interkulturellt perspektiv i vägledning

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder?