BRUK – verktyg för självskattning

Bruk är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet. Självskattningen ger insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten.

Lärare i samtal
Konkreta tips

Gå direkt till Bruk

Du hittar tjänsten på följande adress:

bruk.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Om Bruk

Syftet med Bruk är att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd i ett kollegialt lärande för att synliggöra processer och kvalitet. Den gemensamma diskussionen och analysen är viktigare än resultatet av skattningen. Bruk fungerar bra för att jämföra egna resultat över tid för att få syn på utvecklingen och utvecklingsområden. Däremot lämpar sig inte tjänsten för att jämföra kvaliteten mellan olika enheter eller verksamheter.

Inloggning

Bruk kräver ett användarkonto. Nya användare registreras direkt i formuläret på tjänstens startsida.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Du är välkommen att skicka frågor och synpunkter på innehåll och struktur i Bruk via e-postadressen nedan.

E-post till bruk@skolverket.se

Senast uppdaterad 31 augusti 2021